Shopee 25.2 sale to lương về – Săn ngay voucher cực hot tại Shopee

VOUCHER THEO KHUNG GIỜ

Hãy để tháng 2 là tháng của tình yêu với những cử chỉ yêu thương mặn nồng, với nắng dịu nhẹ sưởi đủ làm trái tim băng giá của ai đó tan chảy..

🕛 KHUNG 0H 🕛
📍 TUNG VOUCHER CỰC MÊ TRỊ GIÁ 200.000Đ
Khung 0H, 9H, 12H
▶ Giảm 10% tối đa 200K cho đơn từ 200K (Áp dụng tất cả người dùng)

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 0H ĐẾN 2H
Thu thập 0H, sử dụng 0H30
Thu thập 0H30, sử dụng 1H
Thu thập 1H, sử dụng 1H30
Thu thập 1H30, sử dụng 1H45
▶ Giảm 10% tối đa 30K cho đơn từ 150K (Áp dụng tất cả người dùng)

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 6H ĐẾN 11H
Khung 6H 7H 8H 9H 10H 11H
▶ Giảm 12% tối đa 35K cho đơn từ 200K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 12% tối đa 35K cho đơn từ 200K (Áp dụng một số người dùng nhất định)

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 12H ĐẾN 21H
Khung 12H 15H 18H 21H
▶ Giảm 12% tối đa 15K cho đơn từ 99K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 12% tối đa 15K cho đơn từ 99K (Áp dụng một số người dùng nhất định)
▶ Giảm 12% tối đa 25K cho đơn từ 150K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 12% tối đa 25K cho đơn từ 150K (Áp dụng một số người dùng nhất định)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/9UU2nafbs0

📍 VOUCHER HOT TỪ 12H ĐẾN 15H
Khung 12H 13H 15H
▶ Giảm 20% tối đa 50K cho đơn 100K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 20% tối đa 40K cho đơn 100K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 20% tối đa 30K cho đơn 100K (Áp dụng tất cả người dùng)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/9UU2nafbs0

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 0H, 9H, 12H, 18H
▶ Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 350K
▶ Giảm 100% tối đa 8K cho đơn từ 99K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
▶ FMCG: Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 250K
▶ ELHA: Giảm 5% tối đa 80K cho đơn từ 400K
▶ HÀNG QUỐC TẾ: Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 150K
▶ LIFESTYLE: Giảm 100% tối đa 10K cho đơn từ 120K
▶ LIFESTYLE: Giảm 6% tối đa 15K cho đơn từ 120K
▶ FASHION: Giảm 100% tối đa 12K cho đơn từ 150K
▶ FASHION: Giảm 7% tối đa 15K cho đơn từ 120K
👉 Kiểm tra ngay tại kho voucher: https://shope.ee/1VRmylpBIX

🎉VOUCHER ĐẾN TỪ 1 SỐ NHÀ BÁN:
Áp dụng cho tất cả người dùng
▶ Giảm 4% tối đa 50K cho đơn từ 70K
▶ Giảm 5% tối đa 99K cho đơn từ 250K
▶ Giảm 4% tối đa 99K cho đơn từ 500K
▶ Giảm 5% tối đa 150K cho đơn từ 750K

🏍 VOUCHER FREESHIP
0H – 9H – 12H – 15H – 18H – 21H
➡ Mã Freeship tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship -50% tối đa 30K đơn từ 99K (duy nhất từ 0H – 2H ngày 25.2)
Ngoài ra, Shopee tặng bạn thêm loạt mã miễn phí vận chuyển vào ví cho ngày 25.2
➡ 3 Mã Freeship tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
➡ 2 Mã Freeship đến 55K
Lưu ý: Voucher chỉ áp dụng cho một số người dùng và nhà bán hàng nhất định
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/8UbXJfo7hR

🕛 KHUNG 12H 🕛
📍 TUNG VOUCHER CỰC MÊ TRỊ GIÁ 200.000Đ
Khung 12H
▶ Giảm 10% tối đa 200K cho đơn từ 200K (Áp dụng tất cả người dùng)

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 12H ĐẾN 21H
Khung 12H 15H 18H 21H
▶ Giảm 12% tối đa 15K cho đơn từ 99K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 12% tối đa 15K cho đơn từ 99K (Áp dụng một số người dùng nhất định)
▶ Giảm 12% tối đa 25K cho đơn từ 150K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 12% tối đa 25K cho đơn từ 150K (Áp dụng một số người dùng nhất định)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/9UU2nafbs0

📍 VOUCHER HOT TỪ 12H ĐẾN 15H
Khung 12H 13H 15H
▶ Giảm 20% tối đa 50K cho đơn 100K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 20% tối đa 40K cho đơn 100K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 20% tối đa 30K cho đơn 100K (Áp dụng tất cả người dùng)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/9UU2nafbs0

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 12H, 18H
▶ Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 350K
▶ Giảm 100% tối đa 8K cho đơn từ 99K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
▶ FMCG: Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 250K
▶ ELHA: Giảm 5% tối đa 80K cho đơn từ 400K
▶ HÀNG QUỐC TẾ: Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 150K
▶ LIFESTYLE: Giảm 100% tối đa 10K cho đơn từ 120K
▶ LIFESTYLE: Giảm 6% tối đa 15K cho đơn từ 120K
▶ FASHION: Giảm 100% tối đa 12K cho đơn từ 150K
▶ FASHION: Giảm 7% tối đa 15K cho đơn từ 120K
👉 Kiểm tra ngay tại kho voucher: https://shope.ee/1VRmylpBIX

🎉VOUCHER ĐẾN TỪ 1 SỐ NHÀ BÁN:
Áp dụng cho tất cả người dùng
▶ Giảm 4% tối đa 50K cho đơn từ 70K
▶ Giảm 5% tối đa 99K cho đơn từ 250K
▶ Giảm 4% tối đa 99K cho đơn từ 500K
▶ Giảm 5% tối đa 150K cho đơn từ 750K

🏍 VOUCHER FREESHIP
12H – 15H – 18H – 21H
➡ Mã Freeship tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
Ngoài ra, Shopee tặng bạn thêm loạt mã miễn phí vận chuyển vào ví cho ngày 25.2
➡ 3 Mã Freeship tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
➡ 2 Mã Freeship đến 55K
Lưu ý: Voucher chỉ áp dụng cho một số người dùng và nhà bán hàng nhất định
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/8UbXJfo7hR

🕛 KHUNG 15H 🕛
📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 15H ĐẾN 21H
Khung 15H 18H 21H
▶ Giảm 12% tối đa 15K cho đơn từ 99K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 12% tối đa 15K cho đơn từ 99K (Áp dụng một số người dùng nhất định)
▶ Giảm 12% tối đa 25K cho đơn từ 150K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 12% tối đa 25K cho đơn từ 150K (Áp dụng một số người dùng nhất định)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/9UU2nafbs0

📍 VOUCHER HOT TỪ 12H ĐẾN 15H
Khung 12H 13H 15H
▶ Giảm 20% tối đa 50K cho đơn 100K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 20% tối đa 40K cho đơn 100K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 20% tối đa 30K cho đơn 100K (Áp dụng tất cả người dùng)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/9UU2nafbs0

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 18H
▶ Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 350K
▶ Giảm 100% tối đa 8K cho đơn từ 99K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
▶ FMCG: Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 250K
▶ ELHA: Giảm 5% tối đa 80K cho đơn từ 400K
▶ HÀNG QUỐC TẾ: Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 150K
▶ LIFESTYLE: Giảm 100% tối đa 10K cho đơn từ 120K
▶ LIFESTYLE: Giảm 6% tối đa 15K cho đơn từ 120K
▶ FASHION: Giảm 100% tối đa 12K cho đơn từ 150K
▶ FASHION: Giảm 7% tối đa 15K cho đơn từ 120K
👉 Kiểm tra ngay tại kho voucher: https://shope.ee/1VRmylpBIX

🎉VOUCHER ĐẾN TỪ 1 SỐ NHÀ BÁN:
Áp dụng cho tất cả người dùng
▶ Giảm 4% tối đa 50K cho đơn từ 70K
▶ Giảm 5% tối đa 99K cho đơn từ 250K
▶ Giảm 4% tối đa 99K cho đơn từ 500K
▶ Giảm 5% tối đa 150K cho đơn từ 750K

🏍 VOUCHER FREESHIP
15H – 18H – 21H
➡ Mã Freeship tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
Ngoài ra, Shopee tặng bạn thêm loạt mã miễn phí vận chuyển vào ví cho ngày 25.2
➡ 3 Mã Freeship tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
➡ 2 Mã Freeship đến 55K
Lưu ý: Voucher chỉ áp dụng cho một số người dùng và nhà bán hàng nhất định
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/8UbXJfo7hR

🕛 KHUNG 18H 🕛
📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 18H ĐẾN 21H
Khung 18H 21H
▶ Giảm 12% tối đa 15K cho đơn từ 99K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 12% tối đa 15K cho đơn từ 99K (Áp dụng một số người dùng nhất định)
▶ Giảm 12% tối đa 25K cho đơn từ 150K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 12% tối đa 25K cho đơn từ 150K (Áp dụng một số người dùng nhất định)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/9UU2nafbs0

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 18H
▶ Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 350K
▶ Giảm 100% tối đa 8K cho đơn từ 99K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
▶ FMCG: Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 250K
▶ ELHA: Giảm 5% tối đa 80K cho đơn từ 400K
▶ HÀNG QUỐC TẾ: Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 150K
▶ LIFESTYLE: Giảm 100% tối đa 10K cho đơn từ 120K
▶ LIFESTYLE: Giảm 6% tối đa 15K cho đơn từ 120K
▶ FASHION: Giảm 100% tối đa 12K cho đơn từ 150K
▶ FASHION: Giảm 7% tối đa 15K cho đơn từ 120K
👉 Kiểm tra ngay tại kho voucher: https://shope.ee/1VRmylpBIX

🎉VOUCHER ĐẾN TỪ 1 SỐ NHÀ BÁN:
Áp dụng cho tất cả người dùng
▶ Giảm 4% tối đa 50K cho đơn từ 70K
▶ Giảm 5% tối đa 99K cho đơn từ 250K
▶ Giảm 4% tối đa 99K cho đơn từ 500K
▶ Giảm 5% tối đa 150K cho đơn từ 750K

🏍 VOUCHER FREESHIP
18H – 21H
➡ Mã Freeship tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
Ngoài ra, Shopee tặng bạn thêm loạt mã miễn phí vận chuyển vào ví cho ngày 25.2
➡ 3 Mã Freeship tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
➡ 2 Mã Freeship đến 55K
Lưu ý: Voucher chỉ áp dụng cho một số người dùng và nhà bán hàng nhất định
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/8UbXJfo7hR

🕛 KHUNG 21H 🕛
📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 21H
Khung 21H
▶ Giảm 12% tối đa 15K cho đơn từ 99K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 12% tối đa 15K cho đơn từ 99K (Áp dụng một số người dùng nhất định)
▶ Giảm 12% tối đa 25K cho đơn từ 150K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 12% tối đa 25K cho đơn từ 150K (Áp dụng một số người dùng nhất định)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/9UU2nafbs0

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
▶ FMCG: Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 250K
▶ ELHA: Giảm 5% tối đa 80K cho đơn từ 400K
▶ HÀNG QUỐC TẾ: Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 150K
▶ LIFESTYLE: Giảm 100% tối đa 10K cho đơn từ 120K
▶ LIFESTYLE: Giảm 6% tối đa 15K cho đơn từ 120K
▶ FASHION: Giảm 100% tối đa 12K cho đơn từ 150K
▶ FASHION: Giảm 7% tối đa 15K cho đơn từ 120K
👉 Kiểm tra ngay tại kho voucher: https://shope.ee/1VRmylpBIX

🎉VOUCHER ĐẾN TỪ 1 SỐ NHÀ BÁN:
Áp dụng cho tất cả người dùng
▶ Giảm 4% tối đa 50K cho đơn từ 70K
▶ Giảm 5% tối đa 99K cho đơn từ 250K
▶ Giảm 4% tối đa 99K cho đơn từ 500K
▶ Giảm 5% tối đa 150K cho đơn từ 750K

🏍 VOUCHER FREESHIP
21H
➡ Mã Freeship tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
Ngoài ra, Shopee tặng bạn thêm loạt mã miễn phí vận chuyển vào ví cho ngày 25.2
➡ 3 Mã Freeship tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
➡ 2 Mã Freeship đến 55K
Lưu ý: Voucher chỉ áp dụng cho một số người dùng và nhà bán hàng nhất định
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/8UbXJfo7hR

DEAL COLLECTION

VOUCHER SHOP XỊN

Maybelline Official Store:

 • Giảm 8% tối đa 50K cho đơn từ 219K: MAYB1E
 • Giảm 10K cho đơn từ 159K: MAYB1W
 • Giảm 10% tối đa 100K cho đơn từ 299K: MAYB1A
 • https://shope.ee/30GalbQGTR

Olay – Gian Hàng Chính Hãng:

 • Giảm 120K cho đơn từ 1M: OL252C
 • Giảm 10% tối đa 50K cho đơn từ 349K: OL252A
 • Giảm 10% tối đa 70K cho đơn từ 699K: OL252B
 • https://shope.ee/A9jlImyN6H

La Roche-Posay Chính Hãng:

 • Giảm 120K cho đơn từ 1M: LARO12025
 • Giảm 90K cho đơn từ 850K: LARO90K25
 • Giảm 70K cho đơn từ 600K: LARO70K25
 • https://shope.ee/5fHLwXFIyR

Innisfree Official Store:

 • Giảm 70K cho đơn từ 650K: INNIFE70
 • Giảm 100K cho đơn từ 850K: INNIFE100
 • Giảm 120K cho đơn từ 1M: INNIFE40
 • https://shope.ee/6UqSw5KWnp

Lala Shop Beauty:

Unilever Việt Nam _ Health & Beauty:

 • Giảm 5% tối đa 10K cho đơn từ 199K: U199K2502
 • Giảm 5% tối đa 15K cho đơn từ 299K: U299K2502
 • Giảm 5% tối đa 20K cho đơn từ 349K: U349K2502
 • Giảm 90K cho đơn từ 800K: COSU90
 • Giảm 6% tối đa 30K cho đơn từ 449K: U499K2502
 • Giảm 8% tối đa 40K cho đơn từ 250K: COSU100
 • https://shope.ee/3KtSFZ1PWR

GUMAC Official Store:

 • Giảm 10% tối đa 25K cho đơn từ 250K: GUMAC2502
 • Giảm 10% tối đa 40K cho đơn từ 250K: WABRHT216
 • https://shope.ee/8pEOnineDY

VEGAN – Mỹ phẩm thuần chay:

 • Giảm 300K cho đơn từ 0Đ: MYPHOTPP1
 • Giảm 300K cho đơn từ 0Đ: MYPHBMMX1
 • Giảm 300K cho đơn từ 0Đ: MYPHOTPP4
 • Giảm 200K cho đơn từ 0Đ: MYPHOTPP3
 • Giảm 300K cho đơn từ 1M: MYPHOTPP2
 • Giảm 200K cho đơn từ 600K: MYPHOTPP5
 • Giảm 300K cho đơn từ 900K: MYPHBMMX2
 • Giảm 300K cho đơn từ 1M: MYPHOTPP6
 • https://shope.ee/7pLrbyOq4P

BÀI VIẾT LIÊN QUAN