Shopee 5.5 Voucher Backup

🌷 5.5 VOUCHER BACK-UP🌷

Hãy đến hãy đến với Pe đêm nayyyy ^^
Gửi thẳng vào ví người dùng:
💛 Giảm ngay 7% tối đa 20K cho đơn từ 100K
💛 Giảm ngay 8% tối đa 30K cho đơn từ 150K

NGÀNH HÀNG BÁCH HÓA:
💚 Giảm ngay 8% tối đa 100K cho đơn từ 700K
💚 Giảm ngay 8% tối đa 40K cho đơn từ 300K (Áp dụng riêng cho ngành hàng sức khỏe và sắc đẹp)
💚 Giảm ngay 6% tối đa 40K cho đơn từ 250K
💚 Giảm ngay 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K (Áp dụng riêng cho ngành hàng sức khỏe và sắc đẹp)

NGÀNH HÀNG THỜI TRANG:
💙 Giảm ngay 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K

NGÀNH HÀNG ĐIỆN TỬ:
💜 Giảm ngay 6% tối đa 80K cho đơn từ 400K
💜 Giảm ngay 6% tối đa 2.000K cho đơn từ 10.000K
💜 Giảm ngay 8% tối đa 2.000K cho đơn từ 10.000K
💜 Giảm ngay 7% tối đa 1.000K cho đơn từ 5.000K
💜 Giảm ngay 8% tối đa 100K cho đơn từ 750K
💜 Giảm ngay 10% tối đa 70K cho đơn từ 350K

NGÀNH HÀNG ĐỜI SỐNG:
💛 Giảm ngay 6% tối đa 10K cho đơn từ 120K
💛 Giảm ngay 8% tối đa 80K cho đơn từ 400K
🔴 Kiểm tra voucher ngay tại đây: https://shope.ee/LHdNxvHpR

📍 VOUCHER THỜI TRANG – MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG
Khung 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng THỜI TRANG
▶ 18H, 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)

📍 VOUCHER LÀM ĐẸP – MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG
Khung 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng LÀM ĐẸP & SỨC KHỎE
▶ 18H, 21H: Giảm 20% tối đa 50K cho đơn từ 150K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)

📍 TRIỆU VOUCHER ĐỘC QUYỀN – MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG
Khung 18H, 21H – Voucher không đáy – thách bạn dùng hết
▶ 18H, 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 120K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN