Shopee Mở Voucher Thần Tài Đón Sale Tết 5.1

🎋 NGÀY 4/1 CÓ GÌ ❓

🌸 GIEO QUẺ CODE NHƯ Ý (Thời gian diễn ra: 0H – 24H)
Giảm 100% tối đa 30K/150K

🌸 VOUCHER THẦN TÀI (Thời gian diễn ra: 19H – 23H)

  • 19H | giảm 12% tối đa 39K/179K
  • 21H | giảm 12% tối đa 79K/179K
  • 23H | giảm 12% tối đa 179K/179K
    👉Lưu voucher ở đây: https://shopee.vn/m/kol-affiliate
Shopee Mở Voucher Thần Tài Đón Sale Tết 5.1

🌸 VOUCHER ĐẠI PHÁT (Thời gian diễn ra: 23H30 – 23H50)

  • 23H30 | giảm 12% tối đa 88K/88K
  • 23H40 | giảm 12% tối đa 188K/288K
  • 23H50 | giảm 12% tối đa 288K/288K
    👉Lưu voucher ở đây nà: https://shopee.vn/m/kol-affiliate
Shopee Mở Voucher Thần Tài Đón Sale Tết 5.1

LƯU Ý: TẤT CẢ VOUCHER ĐỀU DÙNG CHO NGÀY 5.1

BÀI VIẾT LIÊN QUAN