Shopee Ngày 15 Sale Giữa Tháng: Voucher Làm Đẹp Đến 100K, Trợ Giá iPhone 1 Triệu, Ship Đồng Giá 12K

6 ĐÊM SĂN VOUCHER KHÔNG NGHỈ

🌷 VOUCHER GIẢM NGAY VÀ LUÔN 30.000Đ ĐƠN TỪ 99.000Đ
Lưu voucher vào đúng 23H mỗi ngày , dùng vào 0H ngày hôm sau
🔔Thời Gian:
Lấy Mã vào 23H (9,10,11,12,13 và 14 tháng 3) – dùng ngay vào 0H các ngày tiếp theo (10,11,12,13,14 và 15 tháng 3)

Thông tin, thời gian và địa điểm rõ ràng, còn không nhanh tay lấy và chốt lẹ đi
👉 Link ở ngay đây: https://shope.ee/2pxcr8YG80

VOUCHER THEO KHUNG GIỜ

🔔 15.3 SALE GIỮA THÁNG 🔔
(Freeship Hàng Thời trang & Mỹ phẩm – Gì cũng rẻ dưới 99k)

🕛 KHUNG 0H 🕛

📍 VOUCHER VÔ CỰC SỐ LƯỢNG SIÊU NHIỀU CHỈ CẦN BẠN VUI
Bạn chỉ việc dùng voucher, số lượng để Shopee lo
▶ 0H: Giảm 15K cho đơn 99K
▶ 12H: Giảm 15K cho đơn 99K

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN
Khung 0H – 24H
▶ Giảm 50K cho đơn 499K

📍 VOUCHER HOT NHẤT NGÀY ĐẾN 153,000Đ
Khung 0H, 12H, 0H30, 9H30, 18H30
▶ 0H, 12H: Giảm 153K cho đơn từ 153K
▶ 0H30, 9H30, 18H30: Giảm 53K cho đơn 103K

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 0H ĐẾN 2H
Khung 0H – 2H
▶ Giảm 35K cho đơn 100K
▶ Giảm 30K cho đơn 150K
▶ Giảm 20K cho đơn 99K
▶ Giảm 20K cho đơn 99K

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 6H ĐẾN 11H
Khung 6H 7H 8H 9H 10H 11H – MỞ MỚI MỖI GIỜ, SƠ HỞ LÀ CHỐT ĐƠN
▶ Giảm 30K cho đơn 150K

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 12H ĐẾN 21H
Khung 12H 15H 18H 21H – MỞ MỚI MỖI KHUNG GIỜ VÀNG, CHỐT ĐƠN XẢ LÁNG
▶ Giảm 35K cho đơn 100K
▶ Giảm 20K cho đơn 99K
▶ Giảm 20K cho đơn 99K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/2pxcr8YG80

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 0H – 24H, không cần bạn muốn hay không, Pe vẫn gửi thẳng vào ví người dùng
▶ Giảm 20K cho đơn 50K
▶ Giảm 30K cho đơn 70K
▶ Giảm 50K cho đơn 350K
▶ Giảm 100K cho đơn 750K
▶ Giảm 100K cho đơn 500K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
Khung 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H
Ngành hàng Thời Trang:
▶ Giảm 20K cho đơn 99K
▶ Giảm 40K cho đơn 300K
Ngành hàng Sắc Đẹp và Sức Khỏe:
▶ Giảm 40K cho đơn 300K
▶ Giảm 100K cho đơn 500K
Tất cả ngành hàng ở đây:
▶ FASHION: Giảm 12K cho đơn 150K
▶ FMCG: Giảm 40K cho đơn 250K
▶ ELHA: Giảm 80K cho đơn 400K
▶ LIFESTYLE: Giảm 10K cho đơn 120K
▶ HÀNG QUỐC TẾ: Giảm 50K cho đơn 150K

🎉VOUCHER SHOPEEPAY:
0H – 24H
▶ Giảm 8K cho đơn từ 120K
▶ Giảm 40K cho đơn từ 400K
👉 Kiểm tra ngay tại kho voucher: https://shope.ee/6pTnCfj0q0

🏍 VOUCHER FREESHIP
Hàng hiệu – đồng giá ship nội tỉnh 12.000đ
Áp dụng cho người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 10K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ
Áp dụng cho tất cả người dùng:
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ
Đặc biệt: Hàng hiệu – đồng giá ship nội tỉnh chỉ 12.000đ
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6pTnCfj0q0

🎉VOUCHER THƯƠNG HIỆU:
Voucher áp dụng cho 20 brand: Biti’s, Lixibox, ONOFF, Anessa, Melano CC, innisfree, Sunplay, CANIFA..
▶ Giảm 50% tối đa 50K cho đơn từ 99K

🕛 KHUNG 12H 🕛

📍 VOUCHER VÔ CỰC SỐ LƯỢNG SIÊU NHIỀU CHỈ CẦN BẠN VUI
Bạn chỉ việc dùng voucher, số lượng để Shopee lo
▶ 12H: Giảm 15K cho đơn 99K

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN
Khung 0H – 24H
▶ Giảm 50K cho đơn 499K

📍 VOUCHER HOT NHẤT NGÀY ĐẾN 153,000Đ
Khung 12H, 18H30
▶ 12H: Giảm 153K cho đơn từ 153K
▶ 18H30: Giảm 53K cho đơn 103K

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 12H ĐẾN 21H
Khung 12H 15H 18H 21H – MỞ MỚI MỖI KHUNG GIỜ VÀNG, CHỐT ĐƠN XẢ LÁNG
▶ Giảm 35K cho đơn 100K
▶ Giảm 20K cho đơn 99K
▶ Giảm 20K cho đơn 99K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/2pxcr8YG80

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 0H – 24H, không cần bạn muốn hay không, Pe vẫn gửi thẳng vào ví người dùng
▶ Giảm 20K cho đơn 50K
▶ Giảm 30K cho đơn 70K
▶ Giảm 50K cho đơn 350K
▶ Giảm 100K cho đơn 750K
▶ Giảm 100K cho đơn 500K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
Khung 12H, 15H, 18H, 21H
Ngành hàng Thời Trang:
▶ Giảm 20K cho đơn 99K
▶ Giảm 40K cho đơn 300K
Ngành hàng Sắc Đẹp và Sức Khỏe:
▶ Giảm 40K cho đơn 300K
▶ Giảm 100K cho đơn 500K
Tất cả ngành hàng ở đây:
▶ FASHION: Giảm 12K cho đơn 150K
▶ FMCG: Giảm 40K cho đơn 250K
▶ ELHA: Giảm 80K cho đơn 400K
▶ LIFESTYLE: Giảm 10K cho đơn 120K
▶ HÀNG QUỐC TẾ: Giảm 50K cho đơn 150K

🎉VOUCHER SHOPEEPAY:
0H – 24H
▶ Giảm 8K cho đơn từ 120K
▶ Giảm 40K cho đơn từ 400K
👉 Kiểm tra ngay tại kho voucher: https://shope.ee/6pTnCfj0q0

🏍 VOUCHER FREESHIP
Hàng hiệu – đồng giá ship nội tỉnh 12.000đ
Áp dụng cho người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 10K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ
Áp dụng cho tất cả người dùng:
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ
Đặc biệt: Hàng hiệu – đồng giá ship nội tỉnh chỉ 12.000đ
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6pTnCfj0q0

🎉VOUCHER THƯƠNG HIỆU:
Voucher áp dụng cho 20 brand: Biti’s, Lixibox, ONOFF, Anessa, Melano CC, innisfree, Sunplay, CANIFA..
▶ Giảm 50% tối đa 50K cho đơn từ 99K
🕛 KHUNG 15H 🕛
📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN
Khung 0H – 24H
▶ Giảm 50K cho đơn 499K

📍 VOUCHER HOT NHẤT NGÀY ĐẾN 153,000Đ
Khung 18H30
▶ 18H30: Giảm 53K cho đơn 103K

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 15H ĐẾN 21H
Khung 15H 18H 21H – MỞ MỚI MỖI KHUNG GIỜ VÀNG, CHỐT ĐƠN XẢ LÁNG
▶ Giảm 35K cho đơn 100K
▶ Giảm 20K cho đơn 99K
▶ Giảm 20K cho đơn 99K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/2pxcr8YG80

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 0H – 24H, không cần bạn muốn hay không, Pe vẫn gửi thẳng vào ví người dùng
▶ Giảm 20K cho đơn 50K
▶ Giảm 30K cho đơn 70K
▶ Giảm 50K cho đơn 350K
▶ Giảm 100K cho đơn 750K
▶ Giảm 100K cho đơn 500K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
Khung 15H, 18H, 21H
Ngành hàng Thời Trang:
▶ Giảm 20K cho đơn 99K
▶ Giảm 40K cho đơn 300K
Ngành hàng Sắc Đẹp và Sức Khỏe:
▶ Giảm 40K cho đơn 300K
▶ Giảm 100K cho đơn 500K
Tất cả ngành hàng ở đây:
▶ FASHION: Giảm 12K cho đơn 150K
▶ FMCG: Giảm 40K cho đơn 250K
▶ ELHA: Giảm 80K cho đơn 400K
▶ LIFESTYLE: Giảm 10K cho đơn 120K
▶ HÀNG QUỐC TẾ: Giảm 50K cho đơn 150K

🎉VOUCHER SHOPEEPAY:
0H – 24H
▶ Giảm 8K cho đơn từ 120K
▶ Giảm 40K cho đơn từ 400K
👉 Kiểm tra ngay tại kho voucher: https://shope.ee/6pTnCfj0q0

🏍 VOUCHER FREESHIP
Hàng hiệu – đồng giá ship nội tỉnh 12.000đ
Áp dụng cho người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 10K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ
Áp dụng cho tất cả người dùng:
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ
Đặc biệt: Hàng hiệu – đồng giá ship nội tỉnh chỉ 12.000đ
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6pTnCfj0q0

🎉VOUCHER THƯƠNG HIỆU:
Voucher áp dụng cho 20 brand: Biti’s, Lixibox, ONOFF, Anessa, Melano CC, innisfree, Sunplay, CANIFA..
▶ Giảm 50% tối đa 50K cho đơn từ 99K

🕛 KHUNG 18H 🕛

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN
Khung 0H – 24H
▶ Giảm 50K cho đơn 499K

📍 VOUCHER HOT NHẤT NGÀY ĐẾN 153,000Đ
Khung 18H30
▶ 18H30: Giảm 53K cho đơn 103K

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 18H ĐẾN 21H
Khung 18H 21H – MỞ MỚI MỖI KHUNG GIỜ VÀNG, CHỐT ĐƠN XẢ LÁNG
▶ Giảm 35K cho đơn 100K
▶ Giảm 20K cho đơn 99K
▶ Giảm 20K cho đơn 99K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/2pxcr8YG80

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 0H – 24H, không cần bạn muốn hay không, Pe vẫn gửi thẳng vào ví người dùng
▶ Giảm 20K cho đơn 50K
▶ Giảm 30K cho đơn 70K
▶ Giảm 50K cho đơn 350K
▶ Giảm 100K cho đơn 750K
▶ Giảm 100K cho đơn 500K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
Khung 18H, 21H
Ngành hàng Thời Trang:
▶ Giảm 20K cho đơn 99K
▶ Giảm 40K cho đơn 300K
Ngành hàng Sắc Đẹp và Sức Khỏe:
▶ Giảm 40K cho đơn 300K
▶ Giảm 100K cho đơn 500K
Tất cả ngành hàng ở đây:
▶ FASHION: Giảm 12K cho đơn 150K
▶ FMCG: Giảm 40K cho đơn 250K
▶ ELHA: Giảm 80K cho đơn 400K
▶ LIFESTYLE: Giảm 10K cho đơn 120K
▶ HÀNG QUỐC TẾ: Giảm 50K cho đơn 150K

🎉VOUCHER SHOPEEPAY:
0H – 24H
▶ Giảm 8K cho đơn từ 120K
▶ Giảm 40K cho đơn từ 400K
👉 Kiểm tra ngay tại kho voucher: https://shope.ee/6pTnCfj0q0

🏍 VOUCHER FREESHIP
Hàng hiệu – đồng giá ship nội tỉnh 12.000đ
Áp dụng cho người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 10K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ
Áp dụng cho tất cả người dùng:
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ
Đặc biệt: Hàng hiệu – đồng giá ship nội tỉnh chỉ 12.000đ
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6pTnCfj0q0

🎉VOUCHER THƯƠNG HIỆU:
Voucher áp dụng cho 20 brand: Biti’s, Lixibox, ONOFF, Anessa, Melano CC, innisfree, Sunplay, CANIFA..
▶ Giảm 50% tối đa 50K cho đơn từ 99K

🕛 KHUNG 21H 🕛

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN
Khung 0H – 24H
▶ Giảm 50K cho đơn 499K

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL 21H
Khung 21H – MỞ MỚI MỖI KHUNG GIỜ VÀNG, CHỐT ĐƠN XẢ LÁNG
▶ Giảm 35K cho đơn 100K
▶ Giảm 20K cho đơn 99K
▶ Giảm 20K cho đơn 99K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/2pxcr8YG80

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 0H – 24H, không cần bạn muốn hay không, Pe vẫn gửi thẳng vào ví người dùng
▶ Giảm 20K cho đơn 50K
▶ Giảm 30K cho đơn 70K
▶ Giảm 50K cho đơn 350K
▶ Giảm 100K cho đơn 750K
▶ Giảm 100K cho đơn 500K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
Khung 21H
Ngành hàng Thời Trang:
▶ Giảm 20K cho đơn 99K
▶ Giảm 40K cho đơn 300K
Ngành hàng Sắc Đẹp và Sức Khỏe:
▶ Giảm 40K cho đơn 300K
▶ Giảm 100K cho đơn 500K
Tất cả ngành hàng ở đây:
▶ FASHION: Giảm 12K cho đơn 150K
▶ FMCG: Giảm 40K cho đơn 250K
▶ ELHA: Giảm 80K cho đơn 400K
▶ LIFESTYLE: Giảm 10K cho đơn 120K
▶ HÀNG QUỐC TẾ: Giảm 50K cho đơn 150K

🎉VOUCHER SHOPEEPAY:
0H – 24H
▶ Giảm 8K cho đơn từ 120K
▶ Giảm 40K cho đơn từ 400K
👉 Kiểm tra ngay tại kho voucher: https://shope.ee/6pTnCfj0q0

🏍 VOUCHER FREESHIP
Hàng hiệu – đồng giá ship nội tỉnh 12.000đ
Áp dụng cho người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 10K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ
Áp dụng cho tất cả người dùng:
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ
Đặc biệt: Hàng hiệu – đồng giá ship nội tỉnh chỉ 12.000đ
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6pTnCfj0q0

🎉VOUCHER THƯƠNG HIỆU:
Voucher áp dụng cho 20 brand: Biti’s, Lixibox, ONOFF, Anessa, Melano CC, innisfree, Sunplay, CANIFA..
▶ Giảm 50% tối đa 50K cho đơn từ 99K

VOUCHER ĐƠN 0Đ

DecorMe Văn Phòng Phẩm

 • Giảm 30K cho đơn từ 0Đ
 • Giảm 199K cho đơn từ 0Đ

Link shop: https://shope.ee/6fAN0bDBoK

VEGAN – Mỹ phẩm thuần chay

 • Giảm 300K cho đơn từ 0Đ

Link shop: https://shope.ee/9p7OmI4qZs

Bbia Official Store

 • Giảm 15K cho đơn từ 0Đ
 • Giảm 5K cho đơn từ 0Đ

Link shop: https://shope.ee/6UqwoBYO7F

Kính Mắt Lily

 • Giảm 200K cho đơn từ 0Đ
 • Giảm 300K cho đơn từ 0Đ

Link shop: https://shope.ee/6AE6PaUmhg

Kabico Official

 • Giảm 199K cho đơn từ 0Đ
 • Giảm 99K cho đơn từ 0Đ

Link shop: https://shope.ee/6znDP8a4nO

Choobe Official Store

 • Giảm 299K cho đơn từ 0Đ

Link shop: https://shope.ee/3VDLEiiWo6

LADOS

 • Giảm 220K cho đơn từ 0Đ

Link shop: https://shope.ee/ft9rWk6wk

FEELEX OFFICIAL STORE

 • Giảm 299K cho đơn từ 0Đ

Link shop: https://shope.ee/AK3fNJ8q1c

MC21.studios

 • Giảm 500K cho đơn từ 0Đ

Link shop: https://shope.ee/5pbG13GpoA

BÀI VIẾT LIÊN QUAN