Shopee Siêu Sale 5.5 Outlet – Voucher Theo Khung Giờ

🌴 5.5 Shopee Outlet 🌴 

Freeship 0Đ – Hàng hiệu giảm sâu -50% – Voucher xtra lên tới 200.000Đ   

🕛 KHUNG 0H 🕛 

📍 CHỚP SIÊU VOUCHER ĐẾN 555,000Đ

Khung 0H, 12H

0H: Giảm 55% tối đa 555K cho đơn từ 555K (Áp dụng tất cả người dùng) 

12H: Giảm 20% tối đa 55K cho đơn từ 199K (Áp dụng tất cả người dùng) 

12H: Giảm 20% tối đa 55K cho đơn từ 199K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

📍 VOUCHER THỜI TRANG – MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG                    

Khung 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng THỜI TRANG

0H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng tất cả người dùng) 

9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

📍 VOUCHER LÀM ĐẸP – MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG                                                                    

Khung 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng LÀM ĐẸP & SỨC KHỎE

0H: Giảm 100% tối đa 50K cho đơn từ 150K (Áp dụng tất cả người dùng) 

9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Giảm 100% tối đa 50K cho đơn từ 150K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

📍 TRIỆU VOUCHER ĐỘC QUYỀN – MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG                                       

Khung 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H – Voucher không đáy – thách bạn dùng hết 

0H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 120K (Áp dụng tất cả người dùng) 

0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 120K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

📍 VOUCHER SHOPEE OUTLET HÀNG HIỆU XẢ KHO                                      

Khung 0H – 24H, Áp dụng từ ngày 5 – 11.5 

Voucher lưu & dùng liền, chỉ áp dụng cho các sản phẩm được gắn Tag Shopee Outlet

▶ Voucher giảm 100% tối đa 50K cho đơn từ 500K (Áp dụng cho tất cả người dùng)

👉 Sản phẩm áp dụng: https://shope.ee/7f4BvqONEW

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/8zZWF6I6AF

🎉VOUCHER THƯƠNG HIỆU:

Áp dụng cho 15 nhãn hàng sau: adidas, Lixibox, Eucerin, Innisfree, Biti’s, Rohto, 3CE, romano_vietnam, maxkleen_officialstore, Enchanteur, Hada Labo, bioessence_vietnam, Sunplay, ONOFF, phukienkoreacase

▶ Giảm 100% tối đa 30K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho một số người dùng nhất định)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/8zZWF6I6AF

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:

Khung 0H, 9H, 12H, 18H 

▶ Giảm 7% tối đa 50K cho đơn từ 350K 

▶ Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K 

▶ Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 750K 

▶ Giảm 7% tối đa 20K cho đơn từ 100K 

▶ Giảm 8% tối đa 30K cho đơn từ 150K 

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:

Khung 0H – 24H, Ngày 5 Tháng 5 Năm 2023

Ngành Hàng Bách Hóa:

▶ Giảm 6% tối đa 40K cho đơn từ 250K 

Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 700K 

Ngành Hàng Điện Tử:

▶ Giảm 6% tối đa 80K cho đơn từ 400K 

Giảm 6% tối đa 2.000K cho đơn từ 10.000K 

Ngành Hàng Đời Sống:

▶ Giảm 6% tối đa 10K cho đơn từ 120K 

Giảm 8% tối đa 80K cho đơn từ 400K 

Ngành Hàng Thời Trang:

▶ Giảm 6% tối đa 12K cho đơn từ 150K 

Ngành Hàng Quốc Tế:

Giảm 6% tối đa 50K cho đơn từ 150K 

VOUCHER THỜI TRANG, SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP

Bắt đầu từ 0H Ngày 5.5 – 24H Ngày 7.5

Ngành Hàng Thời Trang:

▶ Giảm 10% tối đa 25K cho đơn từ 99K 

Giảm 12% tối đa 40K cho đơn từ 300K 

Giảm 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K 

Ngành Hàng Sức Khỏe và Sắc Đẹp:

▶ Giảm 8% tối đa 40K cho đơn từ 300K 

Giảm 10% tối đa 100K cho đơn từ 500K 

Giảm 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K 

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6zoV8mro8v

🏍 VOUCHER FREESHIP

Áp dụng cho người dùng nhất định:

➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ

➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ

➡ Mã Freeship giảm 100% tối đa 10K cho đơn từ

Áp dụng cho tất cả người dùng từ 0H-2H:

➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 30K cho đơn từ 99Đ

Bắn thẳng vào ví người dùng nhất định:

➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ  

➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ  

➡ Mã Freeship giảm tối đa 15K cho đơn từ

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6zoV8mro8v

🕛 KHUNG 12H 🕛 

📍 CHỚP SIÊU VOUCHER ĐẾN 555,000Đ

Khung 12H

12H: Giảm 20% tối đa 55K cho đơn từ 199K (Áp dụng tất cả người dùng) 

12H: Giảm 20% tối đa 55K cho đơn từ 199K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

📍 VOUCHER THỜI TRANG – MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG                    

Khung 12H, 15H, 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng THỜI TRANG

12H, 15H, 18H, 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

📍 VOUCHER LÀM ĐẸP – MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG                                                                    

Khung 12H, 15H, 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng LÀM ĐẸP & SỨC KHỎE

12H, 15H, 18H, 21H: Giảm 100% tối đa 50K cho đơn từ 150K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

📍 TRIỆU VOUCHER ĐỘC QUYỀN – MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG                                       

Khung 12H, 15H, 18H, 21H – Voucher không đáy – thách bạn dùng hết 

12H, 15H, 18H, 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 120K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

📍 VOUCHER SHOPEE OUTLET HÀNG HIỆU XẢ KHO                                      

Khung 0H – 24H, Áp dụng từ ngày 5 – 11.5 

Voucher lưu & dùng liền, chỉ áp dụng cho các sản phẩm được gắn Tag Shopee Outlet

▶ Voucher giảm 100% tối đa 50K cho đơn từ 500K (Áp dụng cho tất cả người dùng)

👉 Sản phẩm áp dụng: https://shope.ee/7f4BvqONEW

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/8zZWF6I6AF

🎉VOUCHER THƯƠNG HIỆU:

Áp dụng cho 15 nhãn hàng sau: adidas, Lixibox, Eucerin, Innisfree, Biti’s, Rohto, 3CE, romano_vietnam, maxkleen_officialstore, Enchanteur, Hada Labo, bioessence_vietnam, Sunplay, ONOFF, phukienkoreacase

▶ Giảm 100% tối đa 30K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho một số người dùng nhất định)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/8zZWF6I6AF

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:

Khung 12H, 18H 

▶ Giảm 7% tối đa 50K cho đơn từ 350K 

▶ Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K 

▶ Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 750K 

▶ Giảm 7% tối đa 20K cho đơn từ 100K 

▶ Giảm 8% tối đa 30K cho đơn từ 150K 

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:

Khung 0H – 24H, Ngày 5 Tháng 5 Năm 2023

Ngành Hàng Bách Hóa:

▶ Giảm 6% tối đa 40K cho đơn từ 250K 

Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 700K 

Ngành Hàng Điện Tử:

▶ Giảm 6% tối đa 80K cho đơn từ 400K 

Giảm 6% tối đa 2.000K cho đơn từ 10.000K 

Ngành Hàng Đời Sống:

▶ Giảm 6% tối đa 10K cho đơn từ 120K 

Giảm 8% tối đa 80K cho đơn từ 400K 

Ngành Hàng Thời Trang:

▶ Giảm 6% tối đa 12K cho đơn từ 150K 

Ngành Hàng Quốc Tế:

Giảm 6% tối đa 50K cho đơn từ 150K 

VOUCHER THỜI TRANG, SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP

Bắt đầu từ 0H Ngày 5.5 – 24H Ngày 7.5

Ngành Hàng Thời Trang:

▶ Giảm 10% tối đa 25K cho đơn từ 99K 

Giảm 12% tối đa 40K cho đơn từ 300K 

Giảm 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K 

Ngành Hàng Sức Khỏe và Sắc Đẹp:

▶ Giảm 8% tối đa 40K cho đơn từ 300K 

Giảm 10% tối đa 100K cho đơn từ 500K 

Giảm 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K 

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6zoV8mro8v

🏍 VOUCHER FREESHIP

Áp dụng cho người dùng nhất định:

➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ

➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ

➡ Mã Freeship giảm 100% tối đa 10K cho đơn từ

Bắn thẳng vào ví người dùng nhất định:

➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ  

➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ  

➡ Mã Freeship giảm tối đa 15K cho đơn từ

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6zoV8mro8v

🕛 KHUNG 15H 🕛 

📍 VOUCHER THỜI TRANG – MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG                    

Khung 15H, 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng THỜI TRANG

15H, 18H, 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

📍 VOUCHER LÀM ĐẸP – MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG                                                                    

Khung 15H, 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng LÀM ĐẸP & SỨC KHỎE

15H, 18H, 21H: Giảm 100% tối đa 50K cho đơn từ 150K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

📍 TRIỆU VOUCHER ĐỘC QUYỀN – MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG                                       

Khung 15H, 18H, 21H – Voucher không đáy – thách bạn dùng hết 

15H, 18H, 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 120K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

📍 VOUCHER SHOPEE OUTLET HÀNG HIỆU XẢ KHO                                      

Khung 0H – 24H, Áp dụng từ ngày 5 – 11.5 

Voucher lưu & dùng liền, chỉ áp dụng cho các sản phẩm được gắn Tag Shopee Outlet

▶ Voucher giảm 100% tối đa 50K cho đơn từ 500K (Áp dụng cho tất cả người dùng)

👉 Sản phẩm áp dụng: https://shope.ee/7f4BvqONEW

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/8zZWF6I6AF

🎉VOUCHER THƯƠNG HIỆU:

Áp dụng cho 15 nhãn hàng sau: adidas, Lixibox, Eucerin, Innisfree, Biti’s, Rohto, 3CE, romano_vietnam, maxkleen_officialstore, Enchanteur, Hada Labo, bioessence_vietnam, Sunplay, ONOFF, phukienkoreacase

▶ Giảm 100% tối đa 30K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho một số người dùng nhất định)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/8zZWF6I6AF

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:

Khung 18H 

▶ Giảm 7% tối đa 50K cho đơn từ 350K 

▶ Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K 

▶ Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 750K 

▶ Giảm 7% tối đa 20K cho đơn từ 100K 

▶ Giảm 8% tối đa 30K cho đơn từ 150K 

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:

Khung 0H – 24H, Ngày 5 Tháng 5 Năm 2023

Ngành Hàng Bách Hóa:

▶ Giảm 6% tối đa 40K cho đơn từ 250K 

Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 700K 

Ngành Hàng Điện Tử:

▶ Giảm 6% tối đa 80K cho đơn từ 400K 

Giảm 6% tối đa 2.000K cho đơn từ 10.000K 

Ngành Hàng Đời Sống:

▶ Giảm 6% tối đa 10K cho đơn từ 120K 

Giảm 8% tối đa 80K cho đơn từ 400K 

Ngành Hàng Thời Trang:

▶ Giảm 6% tối đa 12K cho đơn từ 150K 

Ngành Hàng Quốc Tế:

Giảm 6% tối đa 50K cho đơn từ 150K 

VOUCHER THỜI TRANG, SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP

Bắt đầu từ 0H Ngày 5.5 – 24H Ngày 7.5

Ngành Hàng Thời Trang:

▶ Giảm 10% tối đa 25K cho đơn từ 99K 

Giảm 12% tối đa 40K cho đơn từ 300K 

Giảm 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K 

Ngành Hàng Sức Khỏe và Sắc Đẹp:

▶ Giảm 8% tối đa 40K cho đơn từ 300K 

Giảm 10% tối đa 100K cho đơn từ 500K 

Giảm 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K 

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6zoV8mro8v

🏍 VOUCHER FREESHIP

Áp dụng cho người dùng nhất định:

➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ

➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ

➡ Mã Freeship giảm 100% tối đa 10K cho đơn từ

Bắn thẳng vào ví người dùng nhất định:

➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ  

➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ  

➡ Mã Freeship giảm tối đa 15K cho đơn từ

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6zoV8mro8v

🕛 KHUNG 18H 🕛 

📍 VOUCHER THỜI TRANG – MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG                    

Khung 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng THỜI TRANG

18H, 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

📍 VOUCHER LÀM ĐẸP – MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG                                                                    

Khung 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng LÀM ĐẸP & SỨC KHỎE

18H, 21H: Giảm 100% tối đa 50K cho đơn từ 150K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

📍 TRIỆU VOUCHER ĐỘC QUYỀN – MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG                                       

Khung 18H, 21H – Voucher không đáy – thách bạn dùng hết 

18H, 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 120K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

📍 VOUCHER SHOPEE OUTLET HÀNG HIỆU XẢ KHO                                      

Khung 0H – 24H, Áp dụng từ ngày 5 – 11.5 

Voucher lưu & dùng liền, chỉ áp dụng cho các sản phẩm được gắn Tag Shopee Outlet

▶ Voucher giảm 100% tối đa 50K cho đơn từ 500K (Áp dụng cho tất cả người dùng)

👉 Sản phẩm áp dụng: https://shope.ee/7f4BvqONEW

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/8zZWF6I6AF

🎉VOUCHER THƯƠNG HIỆU:

Áp dụng cho 15 nhãn hàng sau: adidas, Lixibox, Eucerin, Innisfree, Biti’s, Rohto, 3CE, romano_vietnam, maxkleen_officialstore, Enchanteur, Hada Labo, bioessence_vietnam, Sunplay, ONOFF, phukienkoreacase

▶ Giảm 100% tối đa 30K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho một số người dùng nhất định)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/8zZWF6I6AF

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:

Khung 18H 

▶ Giảm 7% tối đa 50K cho đơn từ 350K 

▶ Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K 

▶ Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 750K 

▶ Giảm 7% tối đa 20K cho đơn từ 100K 

▶ Giảm 8% tối đa 30K cho đơn từ 150K 

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:

Khung 0H – 24H, Ngày 5 Tháng 5 Năm 2023

Ngành Hàng Bách Hóa:

▶ Giảm 6% tối đa 40K cho đơn từ 250K 

Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 700K 

Ngành Hàng Điện Tử:

▶ Giảm 6% tối đa 80K cho đơn từ 400K 

Giảm 6% tối đa 2.000K cho đơn từ 10.000K 

Ngành Hàng Đời Sống:

▶ Giảm 6% tối đa 10K cho đơn từ 120K 

Giảm 8% tối đa 80K cho đơn từ 400K 

Ngành Hàng Thời Trang:

▶ Giảm 6% tối đa 12K cho đơn từ 150K 

Ngành Hàng Quốc Tế:

Giảm 6% tối đa 50K cho đơn từ 150K 

VOUCHER THỜI TRANG, SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP

Bắt đầu từ 0H Ngày 5.5 – 24H Ngày 7.5

Ngành Hàng Thời Trang:

▶ Giảm 10% tối đa 25K cho đơn từ 99K 

Giảm 12% tối đa 40K cho đơn từ 300K 

Giảm 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K 

Ngành Hàng Sức Khỏe và Sắc Đẹp:

▶ Giảm 8% tối đa 40K cho đơn từ 300K 

Giảm 10% tối đa 100K cho đơn từ 500K 

Giảm 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K 

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6zoV8mro8v

🏍 VOUCHER FREESHIP

Áp dụng cho người dùng nhất định:

➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ

➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ

➡ Mã Freeship giảm 100% tối đa 10K cho đơn từ

Bắn thẳng vào ví người dùng nhất định:

➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ  

➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ  

➡ Mã Freeship giảm tối đa 15K cho đơn từ

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6zoV8mro8v

🕛 KHUNG 21H 🕛

📍 VOUCHER THỜI TRANG – MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG                    

Khung 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng THỜI TRANG

18H, 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

📍 VOUCHER LÀM ĐẸP – MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG                                                                    

Khung 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng LÀM ĐẸP & SỨC KHỎE

18H, 21H: Giảm 100% tối đa 50K cho đơn từ 150K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

📍 TRIỆU VOUCHER ĐỘC QUYỀN – MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG                                       

Khung 21H – Voucher không đáy – thách bạn dùng hết 

18H, 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 120K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

📍 VOUCHER SHOPEE OUTLET HÀNG HIỆU XẢ KHO                                      

Khung 0H – 24H, Áp dụng từ ngày 5 – 11.5 

Voucher lưu & dùng liền, chỉ áp dụng cho các sản phẩm được gắn Tag Shopee Outlet

▶ Voucher giảm 100% tối đa 50K cho đơn từ 500K (Áp dụng cho tất cả người dùng)

👉 Sản phẩm áp dụng: https://shope.ee/7f4BvqONEW

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/8zZWF6I6AF

🎉VOUCHER THƯƠNG HIỆU:

Áp dụng cho 15 nhãn hàng sau: adidas, Lixibox, Eucerin, Innisfree, Biti’s, Rohto, 3CE, romano_vietnam, maxkleen_officialstore, Enchanteur, Hada Labo, bioessence_vietnam, Sunplay, ONOFF, phukienkoreacase

▶ Giảm 100% tối đa 30K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho một số người dùng nhất định)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/8zZWF6I6AF

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:

Khung 0H – 24H, Ngày 5 Tháng 5 Năm 2023

Ngành Hàng Bách Hóa:

▶ Giảm 6% tối đa 40K cho đơn từ 250K 

Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 700K 

Ngành Hàng Điện Tử:

▶ Giảm 6% tối đa 80K cho đơn từ 400K 

Giảm 6% tối đa 2.000K cho đơn từ 10.000K 

Ngành Hàng Đời Sống:

▶ Giảm 6% tối đa 10K cho đơn từ 120K 

Giảm 8% tối đa 80K cho đơn từ 400K 

Ngành Hàng Thời Trang:

▶ Giảm 6% tối đa 12K cho đơn từ 150K 

Ngành Hàng Quốc Tế:

Giảm 6% tối đa 50K cho đơn từ 150K 

VOUCHER THỜI TRANG, SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP

Bắt đầu từ 0H Ngày 5.5 – 24H Ngày 7.5

Ngành Hàng Thời Trang:

▶ Giảm 10% tối đa 25K cho đơn từ 99K 

Giảm 12% tối đa 40K cho đơn từ 300K 

Giảm 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K 

Ngành Hàng Sức Khỏe và Sắc Đẹp:

▶ Giảm 8% tối đa 40K cho đơn từ 300K 

Giảm 10% tối đa 100K cho đơn từ 500K 

Giảm 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K 

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6zoV8mro8v

🏍 VOUCHER FREESHIP

Áp dụng cho người dùng nhất định:

➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ

➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ

➡ Mã Freeship giảm 100% tối đa 10K cho đơn từ

Bắn thẳng vào ví người dùng nhất định:

➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ  

➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ  

➡ Mã Freeship giảm tối đa 15K cho đơn từ

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6zoV8mro8v

ĐẨY THÊM MÃ KHUNG

  • FMCGBMO3: Giảm ngay 12% tối đa 250K cho đơn từ 1.000K
  • WABRBM55: Giảm ngay 12% tối đa 80K cho đơn từ 99K
  • LIFESBMO5523: Giảm ngay 12% tối đa 50K cho đơn từ 99K
  • AMIL5523: Giảm ngay 12% tối đa 20K cho đơn từ 150K
  • BASEBMO55: Giảm ngay 12% tối đa 50K cho đơn từ 300K
  • LENO55XME: Giảm ngay 12% tối đa 50K cho đơn từ 300K
  • NGUO40K10: Giảm ngay 12% tối đa 40K cho đơn từ 249K

👉 Lưu ngay voucher tại đây: https://shope.ee/8zZWF6I6AF

BÀI VIẾT LIÊN QUAN