Shopee siêu sale freeship thứ 4 ngày 20.12.2022

🏍 Siêu Sale Freeship diễn ra thứ 4 hằng tuần 🏍

✨ X4 Ưu đãi Freeship Xtra
✨ 2 mã giảm tối đa 15K/50K
✨ 2 mã giảm tối đa 25K/200K

Shopee siêu sale freeship thứ 4 ngày 20.12.2022

🌸 Voucher toàn sàn

  • Giảm 100% 20K/150K. Voucher được mở mới vào hai khung giờ 9H và 12H
  • Giảm 100% 5K/99K

🌸 Voucher hoàn xu

  • Hoàn xu 6% 200K/400K
  • Hoàn xu 5% 100K/50K

🌸 Voucher độc quyền của KOL

  • Giảm 10% 30K/150K (live từ 12pm)
    👉 Lưu voucher ở đây
Shopee siêu sale freeship thứ 4 ngày 20.12.2022

🌸 Deal gì cũng rẻ, mua là Freeship
✨ Duy nhất thứ 4 – Sale sốc 40%: Lưu mã
✨ Gì cũng rẻ – Giá độc quyền: Lưu mã
✨ Gì cũng rẻ từ 100K: Lưu mã

BÀI VIẾT LIÊN QUAN