Thứ 4 Siêu Sale Freeship

► 9H, 12H, 21H: Canh back lượt và lưu trên banner 2 Mã Freeship 15K đơn từ 50K và 2 mã Freeship 25K đơn từ 200k toàn sàn Shopee
► 9H, 12H, 18H, 20H: Lưu trên banner + dùng ngay mã 083FSD5K giảm 5K đơn từ 99k toàn sàn Shopee (Canh back lượt sử dụng).
👉 Lưu mã tại: https://shope.ee/LG8Cv0h5E

⭐️ Săn Sale Cùng KOL: https://shope.ee/5zuUxMDi0x
► 12H: 12HTANGNANG83K giảm 20% tối đa 83K đơn từ 100K
► 18H: TANG83KMUNG83 giảm 20% tối đa 83K đơn từ 100K
► 12H: MUNGNGAYCUANANG2 giảm 20% tối đa 18K đơn từ 100K
► 12H: Lưu trên banner tại link này https://shope.ee/5zuUxMDi0x dùng ngay mã giảm 12% tối đa 30K đơn từ 199k toàn sàn shopee

BÀI VIẾT LIÊN QUAN