Voucher mở sớm Shopee siêu sale 3.3

🔔 CHÀO THÁNG SIÊU SALE ĐẦU NĂM – THÁNG CỦA MUÔN HOA RỰC RỠ 🔔

ĐÚNG 21 GIỜ 21 PHÚT TUNG VOUCHER 111K
Thời Gian: 21H21 – 22H22 Ngày 2 tháng 3 năm 2023
🔔 Voucher giảm 33% tối đa 111K cho đơn từ 111K

ĐÚNG 22 GIỜ 22 PHÚT TUNG VOUCHER 222K
Thời Gian: 22H22 – 23H23 Ngày 2 tháng 3 năm 2023
🔔 Voucher giảm 33% tối đa 222K cho đơn từ 222K

ĐÚNG 23 GIỜ 23 PHÚT TUNG VOUCHER 333K
Thời Gian: 23H23 – 24H Ngày 2 tháng 3 năm 2023
🔔 Voucher giảm 33% tối đa 333K cho đơn từ 333K

BẬT MÍ SỚM VOUCHER SIÊU SALE 3.3
Thời Gian: Diễn ra trong ngày 2 tháng 3 năm 2023 (0H- 24H)
💙 Hoàn xu 10% tối đa 50K cho đơn từ 250K
💙 Hoàn xu 10% tối đa 70K cho đơn từ 500K
💙 Hoàn xu 15% tối đa 15K cho đơn từ 99K
Áp dụng theo ngành hàng:
💙 FMCG: Hoàn xu 10% tối đa 100K cho đơn từ 5000K
💙 ELHA: Hoàn xu 6% tối đa 1.000K cho đơn từ 3.000K
💙 Quốc tế: Hoàn xu 100% tối đa 25K cho đơn từ 150K
💙 LIFESTYLE: Hoàn xu 100% tối đa 25K cho đơn từ 150K
💙 FASHION: Hoàn xu 100% tối đa 25K cho đơn từ 150K

Nhanh tay lấy mã giảm và đúng 0h ngày 3 tháng 3 chốt đơn bạn yêu của Pe nhé ^^
👉 Link ở ngay đây: https://shope.ee/7pLzTmcecy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN