Voucher mở sớm Shopee sale lương về 25.2

🔔 CHÀO THÁNG SONG NGƯ – THÁNG CỦA SỰ LÃNG MẠN🔔

ĐÚNG 21 GIỜ 21 PHÚT – TUNG VOUCHER 220K


Thời Gian: 21H21-22H21 Ngày 24 tháng 2 năm 2023
🔔 Voucher giảm 20% tối đa 210K cho đơn từ 400K

ĐÚNG 22 GIỜ 22 PHÚT – TUNG VOUCHER 220K


Thời Gian: 22H22 – 23H22 Ngày 24 tháng 2 năm 2023
🔔 Voucher giảm 20% tối đa 220K cho đơn từ 440K

ĐÚNG 23 GIỜ 23 PHÚT – TUNG VOUCHER 230K


Thời Gian: 23H23 – 23H59 Ngày 24 tháng 2 năm 2023
🔔 Voucher giảm 20% tối đa 230K cho đơn từ 460K

THỨ SÁU VUI VẺ SĂN SALE SIÊU KHỎE VÌ ĐÃ CÓ VOUCHER SHOPEE
Thời Gian: Từ ngày 22 – 24 tháng 2 năm 2023
💙 Hoàn xu 15% tối đa 15K cho đơn từ 99K
💙 Hoàn xu 8% tối đa 70K cho đơn từ 500K
Áp dụng cho sản phẩm Sộp Pe Mall nhen:
💙 Hoàn xu 8% tối đa 50K cho đơn từ 250K

Nhanh tay lấy mã giảm và đúng 0h ngày 25 tháng 2 chốt đơn bạn yêu của Pe nhé ^^
👉 Link ở ngay đây: https://shope.ee/9UU2nafbs0

BÀI VIẾT LIÊN QUAN