Ngày 25.12 – Đón tiệc giáng sinh linh đình cùng Shopee

Đêm Noel người ta say rượu say tình. Mình đây chỉ mãi say voucher của Pi thôi.

📅 Voucher toàn sàn lấy sớm và dùng mã 0H 25.12

🔥 Voucher độc quyền của KOL lưu trước từ 20H ngày 24.12.
▶ Giảm 15% tối đa 20K đơn từ 99K
▶ Giảm 15% tối đa 30K đơn từ 150K
▶ Giảm 15% tối đa 40K đơn từ 250K

✔ Voucher áp dụng tất cả người dùng và người dùng nhất định.
👉 Lưu tại đây nè: https://shopee.vn/m/kol-affiliate

🔥 Voucher của sàn lưu trước từ 20H ngày 22.12.
⏰ Sử dụng từ 0H-9H ngày 25.12
▶ Hoàn xu 15% tối đa 15K đơn từ 99K
▶ Hoàn xu 8% tối đa 50K đơn từ 250K
▶ Hoàn xu 8% tối đa 70K đơn từ 500K

⏰ Sử dụng từ 0H-24H ngày 25.12
▶ Hoàn xu 50% tối đa 800K đơn từ 1600K
▶ Hoàn xu 15% tối đa 250K đơn từ 1500K

✔ Voucher áp dụng tất cả người dùng
👉 Lưu tại đây nè: https://shopee.vn/m/ma-giam-gia

BÀI VIẾT LIÊN QUAN