Shopee 25.3 Lương Về Sale To

Game Thử tài tinh mắt – Tìm voucher đang lay lắt

🌺 THỬ TÀI TINH MẮT – TÌM VOUCHER ĐANG LAY LẮT
1) Thời gian chơi game: Diễn ra từ 0H – 24H trong ngày 23 tháng 3
2) Thể lệ cực kỳ giản đơn:
Trên trang Shopee (LP) treo 1 banner chứa mã voucher, người chơi cần lướt trang và tìm banner đó, nhập mã voucher vào ví để sử dụng từ 0H ngày 25 tháng 3
3) Giải thưởng:
VOUCHER GIẢM 100% TỐI ĐA 30.000Đ đơn từ 99.000Đ sử dụng từ 0H ngày 25 tháng 3

👉 Link Game: https://shope.ee/3fWy7UZxD6

Voucher toàn sàn theo khung giờ

🌴 25.3 – Lương Về Sale To 🌴
“Hoàn xu Xtra đến 200.000 Xu – Voucher Thời Trang & Làm Đẹp đến 100.000Đ – Freeship Xtra đến 70.000Đ”

🕛 KHUNG 0H 🕛

📍 VOUCHER HOT NHẤT HÔM NAY TRỊ GIÁ 253.000Đ
Khung 0H & 12H
▶ Giảm 253K cho đơn 253K (Áp dụng tất cả người dùng)

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN SĂN MỚI CÓ
Khung 0H, 9H, 12H
▶ Giảm 30K cho đơn 99K (Áp dụng tất cả người dùng)

📍 VOUCHER DUY NHẤT 0H – 2H NGÀY 25.3
Khung 0H, 0H30, 1H, 1H30
Voucher giảm 20K cho đơn 150K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Voucher thu thập lúc 0H, sử dụng lúc 0H30
▶ Voucher thu thập lúc 0H30, sử dụng lúc 1H
▶ Voucher thu thập lúc 1H, sử dụng lúc 1H30
▶ Voucher thu thập lúc 1H30, sử dụng lúc 1H45

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 6H ĐẾN 11H
Khung 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, 11H
▶ Giảm 20K cho đơn 99K (Áp dụng tất cả người dùng và 1 số người dùng nhất định)

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 12H ĐẾN 21H
Khung 12H, 15H, 18H, 21H
▶ Giảm 30K cho đơn 150K (Áp dụng tất cả người dùng và 1 số người dùng nhất định)
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/3fWy7UZxD6

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 0H – 23H59, gửi thẳng vào ví người dùng
▶ Giảm 20K cho đơn 50K
▶ Giảm 30K cho đơn 70K
▶ Giảm 50K cho đơn 350K
▶ Giảm 100K cho đơn 750K
▶ Giảm 100K cho đơn 500K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
Khung 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H
Ngành hàng Thời Trang:
▶ Giảm 20K cho đơn từ 150K
▶ Giảm 40K cho đơn từ 300K
Ngành hàng Sắc Đẹp và Sức Khỏe:
▶ Giảm 40K cho đơn 300K
▶ Giảm 100K cho đơn 500K
Tất cả ngành hàng ở đây:
▶ FASHION: Giảm 12K cho đơn 150K
▶ FMCG: Giảm 40K cho đơn 250K
▶ ELHA: Giảm 80K cho đơn 400K
▶ LIFESTYLE: Giảm 10K cho đơn 120K
▶ HÀNG QUỐC TẾ: Giảm 50K cho đơn 150K

🏍 VOUCHER FREESHIP
Áp dụng cho người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn 0Đ
Áp dụng cho tất cả người dùng:
➡ Mã Freeship giảm 30K cho đơn 99Đ
Bắn thẳng vào ví người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 10K cho đơn 0Đ
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/5fI44DDRJO

🕛 KHUNG 12H 🕛

📍 VOUCHER HOT NHẤT HÔM NAY TRỊ GIÁ 253.000Đ
Khung 12H
▶ Giảm 253K cho đơn 253K (Áp dụng tất cả người dùng)

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN SĂN MỚI CÓ
Khung 12H
▶ Giảm 30K cho đơn 99K (Áp dụng tất cả người dùng)

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 12H ĐẾN 21H
Khung 12H, 15H, 18H, 21H
▶ Giảm 30K cho đơn 150K (Áp dụng tất cả người dùng và 1 số người dùng nhất định)
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/3fWy7UZxD6

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 0H – 23H59, gửi thẳng vào ví người dùng
▶ Giảm 20K cho đơn 50K
▶ Giảm 30K cho đơn 70K
▶ Giảm 50K cho đơn 350K
▶ Giảm 100K cho đơn 750K
▶ Giảm 100K cho đơn 500K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
Khung 12H, 15H, 18H, 21H
Ngành hàng Thời Trang:
▶ Giảm 20K cho đơn từ 150K
▶ Giảm 40K cho đơn từ 300K
Ngành hàng Sắc Đẹp và Sức Khỏe:
▶ Giảm 40K cho đơn 300K
▶ Giảm 100K cho đơn 500K
Tất cả ngành hàng ở đây:
▶ FASHION: Giảm 12K cho đơn 150K
▶ FMCG: Giảm 40K cho đơn 250K
▶ ELHA: Giảm 80K cho đơn 400K
▶ LIFESTYLE: Giảm 10K cho đơn 120K
▶ HÀNG QUỐC TẾ: Giảm 50K cho đơn 150K

🏍 VOUCHER FREESHIP
Áp dụng cho người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn 0Đ
Áp dụng cho tất cả người dùng:
➡ Mã Freeship giảm 30K cho đơn 99Đ
Bắn thẳng vào ví người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 10K cho đơn 0Đ
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/5fI44DDRJO

🕛 KHUNG 15H 🕛

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 15H ĐẾN 21H
Khung 15H, 18H, 21H
▶ Giảm 30K cho đơn 150K (Áp dụng tất cả người dùng và 1 số người dùng nhất định)
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/3fWy7UZxD6

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 0H – 23H59, gửi thẳng vào ví người dùng
▶ Giảm 20K cho đơn 50K
▶ Giảm 30K cho đơn 70K
▶ Giảm 50K cho đơn 350K
▶ Giảm 100K cho đơn 750K
▶ Giảm 100K cho đơn 500K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
Khung 15H, 18H, 21H
Ngành hàng Thời Trang:
▶ Giảm 20K cho đơn từ 150K
▶ Giảm 40K cho đơn từ 300K
Ngành hàng Sắc Đẹp và Sức Khỏe:
▶ Giảm 40K cho đơn 300K
▶ Giảm 100K cho đơn 500K
Tất cả ngành hàng ở đây:
▶ FASHION: Giảm 12K cho đơn 150K
▶ FMCG: Giảm 40K cho đơn 250K
▶ ELHA: Giảm 80K cho đơn 400K
▶ LIFESTYLE: Giảm 10K cho đơn 120K
▶ HÀNG QUỐC TẾ: Giảm 50K cho đơn 150K

🏍 VOUCHER FREESHIP
Áp dụng cho người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn 0Đ
Áp dụng cho tất cả người dùng:
➡ Mã Freeship giảm 30K cho đơn 99Đ
Bắn thẳng vào ví người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 10K cho đơn 0Đ
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/5fI44DDRJO

🕛 KHUNG 18H 🕛

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 18H ĐẾN 21H
Khung 18H, 21H
▶ Giảm 30K cho đơn 150K (Áp dụng tất cả người dùng và 1 số người dùng nhất định)
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/3fWy7UZxD6

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 0H – 23H59, gửi thẳng vào ví người dùng
▶ Giảm 20K cho đơn 50K
▶ Giảm 30K cho đơn 70K
▶ Giảm 50K cho đơn 350K
▶ Giảm 100K cho đơn 750K
▶ Giảm 100K cho đơn 500K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
Khung 18H, 21H
Ngành hàng Thời Trang:
▶ Giảm 20K cho đơn từ 150K
▶ Giảm 40K cho đơn từ 300K
Ngành hàng Sắc Đẹp và Sức Khỏe:
▶ Giảm 40K cho đơn 300K
▶ Giảm 100K cho đơn 500K
Tất cả ngành hàng ở đây:
▶ FASHION: Giảm 12K cho đơn 150K
▶ FMCG: Giảm 40K cho đơn 250K
▶ ELHA: Giảm 80K cho đơn 400K
▶ LIFESTYLE: Giảm 10K cho đơn 120K
▶ HÀNG QUỐC TẾ: Giảm 50K cho đơn 150K

🏍 VOUCHER FREESHIP
Áp dụng cho người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn 0Đ
Áp dụng cho tất cả người dùng:
➡ Mã Freeship giảm 30K cho đơn 99Đ
Bắn thẳng vào ví người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 10K cho đơn 0Đ
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/5fI44DDRJO

🕛 KHUNG 21H 🕛

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL 21H
Khung 21H
▶ Giảm 30K cho đơn 150K (Áp dụng tất cả người dùng và 1 số người dùng nhất định)
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/3fWy7UZxD6

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 0H – 23H59, gửi thẳng vào ví người dùng
▶ Giảm 20K cho đơn 50K
▶ Giảm 30K cho đơn 70K
▶ Giảm 50K cho đơn 350K
▶ Giảm 100K cho đơn 750K
▶ Giảm 100K cho đơn 500K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
Khung 21H
Ngành hàng Thời Trang:
▶ Giảm 20K cho đơn từ 150K
▶ Giảm 40K cho đơn từ 300K
Ngành hàng Sắc Đẹp và Sức Khỏe:
▶ Giảm 40K cho đơn 300K
▶ Giảm 100K cho đơn 500K
Tất cả ngành hàng ở đây:
▶ FASHION: Giảm 12K cho đơn 150K
▶ FMCG: Giảm 40K cho đơn 250K
▶ ELHA: Giảm 80K cho đơn 400K
▶ LIFESTYLE: Giảm 10K cho đơn 120K
▶ HÀNG QUỐC TẾ: Giảm 50K cho đơn 150K

🏍 VOUCHER FREESHIP
Áp dụng cho người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn 0Đ
Áp dụng cho tất cả người dùng:
➡ Mã Freeship giảm 30K cho đơn 99Đ
Bắn thẳng vào ví người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 15K cho đơn 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 10K cho đơn 0Đ
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/5fI44DDRJO

ShopeeFood

Gong Cha_KHAOGC50K

Trà Sữa Gong Cha
Ưu đãi 50,000Đ
Nhập mã: KHAOGC50K – Giảm 50% tối đa 50k cho đơn từ 80k

https://shope.ee/3VDZUHbrut

Cơm Tấm Phúc Lộc Thọ_Giảm 50%

Cơm Tấm Phúc Lộc Thọ
Cơm tấm Phúc Lộc Thọ – Deal 1d + Giảm 50%
Miếng sườn giảm từ 36k xuống 1đ, áp dụng cho đơn hàng từ 50k
– Nhập mã: GIAM30 – Giảm 50% giảm tối đa 30K cho đơn từ 0k
——-
– Nhập mã: PLT35 – Giảm 50% giảm tối đa 35K cho đơn từ 0k
Áp dụng cho ngày SPIKE DAY & CHỦ NHẬT

https://shope.ee/VZxummohG

Gà Rán Popeyes_deal

Gà Rán Popeyes – Mua 1 tặng 1
Combo mua 1 được 2
Mua Combo A Giá 139K [ Combo: 1 Gà POPCHEESE + 2 Gà không xương + 1 Khoai tây chiên cỡ lớn + 1 Nước ngọt ]
Tặng Combo B Giá 139K [ Combo: 1 Pop burger + 2 Gà không xương + 1 Khoai tây nghiền cỡ vừa + 1 Nước ngọt ((Đổi Khoai tây Nghiền cỡ lớn + 20k)]

https://shope.ee/409q5ELtCm

McDonald’s_Super

Gà Rán 0Đ
+ PS: Tặng 1 Miếng Gà Rán 0Đ cho mọi đơn hàng trên 150K
+ Code: Giảm 50K mbs 150K

https://shope.ee/409q5ELtCm

The Pizza Company_100k

The Pizza Company Cuối tuần khao 100k
Voucher: TPC100K – Giảm 100k cho đơn từ 300k

https://shope.ee/502NH5i0Yr

Gà Rán Texas Chicken_Giảm 100k

Gà rán Texas Chicken
Combo 4 miếng gà 115k + voucher giảm 100k
Giảm giá 100k cho hóa đơn từ 299k
– Nhập mã: TEXAS100 Giảm 100K cho đơn từ 299k
– Nhập mã: TEXAS80 Giảm 80K chp đơn từ 350k
– Nhập mã:: TEXAS60 Giảm 60K cho đơn từ 200k
– Nhập mã: TEXAS30 Giảm 30K cho đơn từ 120k

https://shope.ee/LGXiWv6jQ

Deal collection

Voucher shop xịn

Baseus Official Mall

Tilot_Fashion

Baisili.Footwear

GlowToday Cosmetics

Hitechlife_Official

Alandor Official

DrGlatt Vietnam Official Store

SAGAMI STORE

BÀI VIẾT LIÊN QUAN