Shopee 25.4 Lương Về Sale To

 Voucher lấy sớm 

1.  VOUCHER FASHION VÀ LÀM ĐẸP

Thời gian: lưu vào 0H – 24H từ ngày 21 – 30.4 và dùng được liền

 • Giảm 100% tối đa 30K cho đơn từ 150K

Thời gian: lưu vào các khung 0H, 9H, 12H từ ngày 25 – 30.4

 • Giảm 100% tối đa 30K cho đơn từ 150K
 • Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 99K

2.  VOUCHER NHẤT ĐẲNG

Thời gian: lưu vào 9h – 12h ngày 24.4 dùng vào 0h 25.4

 • Giảm 100% tối đa 99K cho đơn từ 99K

3. VOUCHER NHỊ ĐẲNG

Thời Gian: lưu vào các khung giờ 12H, 18H ngày 24.4 dùng vào 0H ngày 25.4

 • Giảm 100% tối đa 30K cho đơn từ 99K

4. VOUCHER ĐẾM NGƯỢC CHỚP NHOÁNG

Thời Gian: ngày 24.4, dùng vào 0H ngày 25.4

 • 21H21 – 22H21: Giảm 100% tối đa 210K cho đơn từ 210K 
 • 22H22 – 23H22: Giảm 100% tối đa 220K cho đơn từ 220K 
 • 23H23 – 24H00: Giảm 100% tối đa 230K cho đơn từ 230K

5. BẬT MÍ SỚM VOUCHER SIÊU SALE

Thời Gian: 0H – 24H Ngày 22-24. 4, dùng vào 0H ngày 25.4

 • Giảm 8% tối đa 70K cho đơn từ 500K 
 • Giảm 8% tối đa 50K cho đơn từ 250K 
 • Giảm 15% tối đa 15K cho đơn từ 99K

👉 Tất cả có tại: https://shope.ee/4V6jFPc1sh

Voucher khung giờ

VOUCHER XTRA

Khung 0H – 24H

 • Giảm 15% tối đa 200K cho đơn từ 500K 
 • Giảm 100% tối đa 100K cho đơn từ 100K 
 • Giảm 6% tối đa 1.000K cho đơn từ 3.000K (Áp dụng cho ngành hàng điện tử)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/7KR5jAKos8

VOUCHER HOT NHẤT HÔM NAY TRỊ GIÁ 254.000Đ

Khung 0H, 9H, 12H

 • 0H: Giảm 100% tối đa 254K cho đơn từ 254K 
 • 9H: Giảm 100% tối đa 254K  cho đơn từ 254K 
 • 12H: Giảm 100% tối đa 254K  cho đơn từ 254K 

XẢ KHO VOUCHER       

Khung 0H, 6H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H

 • Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 99K

VOUCHER THỜI TRANG                                                                    

Khung 0H – 24H, chỉ áp dụng ngành hàng Thời Trang

 • Giảm 100% tối đa 35K cho đơn từ 199K 
 • Giảm 100% tối đa 25K cho đơn từ 120K 

VOUCHER SHOPPING VÀ LÀM ĐẸP                                                                

Khung 0H, 9H, 12H, đặc biệt khung 0H có số lượng mã nhiều nhất 

Ngành hàng Sức khỏe và Sắc Đẹp

 • Giảm 100% tối đa 30K cho đơn từ 150K 

Ngành hàng Thời Trang

 • Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 99K 

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/4V6jFPc1sh

VOUCHER TOÀN SÀN

Khung 0H, 9H, 12H, 18H

 • Giảm 7% tối đa 50K cho đơn từ 350K 
 • Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 750K 
 • Giảm 7% tối đa 20K cho đơn từ 100K 

Khung 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H

 • Giảm 6% tối đa 40K cho đơn từ 250K 
 • Giảm 6% tối đa 80K cho đơn từ 400K (Chỉ áp dụng ngành hàng Điện Tử)
 • Giảm 6% tối đa 10K cho đơn từ 120K (Chỉ áp dụng ngành hàng Đời Sống)
 • Giảm 6% tối đa 50K cho đơn từ 150K (Chỉ áp dụng ngành hàng Quốc Tế)

Khung 0H-24H

 • Giảm 8% tối đa 30K cho đơn từ 150K 

VOUCHER NGÀNH HÀNG:

Ngành hàng Bách Hóa

 • Giảm 10% tối đa 120K cho đơn từ 700K
 • Giảm 12% tối đa 150K cho đơn từ 1.000K

Ngành hàng Điện Tử

 • Giảm 6% tối đa 2.000K cho đơn từ 10.000K 
 • Giảm 7% tối đa 1.500K cho đơn từ 2.000K 
 • Giảm 6% tối đa 2.500K cho đơn từ 6.000K 

Ngành hàng Thời Trang

 • Giảm 10% tối đa 100K cho đơn từ 500K 
 • Giảm 10% tối đa 25K cho đơn từ 99K 
 • Giảm 12% tối đa 60K cho đơn từ 300K 

Ngành hàng Đời Sống

 • Giảm 8% tối đa 80K cho đơn từ 400K 

Ngành hàng Sức Khỏe-Sắc Đẹp

 • Giảm 8% tối đa 70K cho đơn từ 300K
 • Giảm 10% tối đa 100K cho đơn từ 500K 

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/7KR5jAKos8

VOUCHER FREESHIP

Mã Freeship áp dụng cho tất cả người dùng

 • Mã Freeship giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ  

Mã Freeship dành riêng cho ngành hàng Thời Trang

 • Mã Freeship giảm 50% tối đa 30K cho đơn từ 99K 
 • Mã Freeship giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ  

Mã Freeship dành riêng cho ngành hàng Sắc Đẹp

 • Mã Freeship giảm 50% tối đa 30K cho đơn từ 99K 
 • Mã Freeship giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ  

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/7KR5jAKos8

Voucher seller

Giảm 240K cho đơn từ 0Đ

Giảm 50% tối đa 99K cho đơn từ 0Đ

Giảm 50% tối đa 99K cho đơn từ 0Đ

Giảm 11% tối đa 100K cho đơn từ 0Đ

Shop triển vọng

 • NSF425RE: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ
 • NSF425202: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 50K
 • NSF4P315: Giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 50K
 • NSF4P3RE: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 50K
 • NSF4P2FS: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 50K (Dành riêng cho sản phẩm thời trang)
 • NSF4P3RE2: Giảm 50% tối đa 20K cho đơn từ

👉Thu thập voucher tại đây: https://shope.ee/8pFtVvF6pp

BÀI VIẾT LIÊN QUAN