Shopee 25.5 – Lương Về Sale To

🌴 NGÀY 25.5 – LƯƠNG VỀ SALE TO 🌴
Freeship 55.000Đ – Voucher Xtra 10%

VOUCHER THEO KHUNG GIỜ

🕛 KHUNG 0H 🕛

📍 BẮT KỊP XU HƯỚNG THỜI TRANG HÈ
Khung 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H – chỉ áp dụng cho ngành hàng THỜI TRANG
▶ Voucher 25K/120K

📍 CHĂM DA DƯỠNG THỂ ĐÓN HẠ SANG
Khung 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng LÀM ĐẸP & SỨC KHỎE
▶ Voucher 50K/99K

📍 VOUCHER MÙA HÈ THÌ PHẢI “PHE PHE” ĐƠN NGON
Khung 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H
▶ Voucher 0K/120K

📍 VOUCHER VE SẦU – KHÔNG LÀM BẠN SẦU ĐÂU
Khung 0H, 12H
▶ Voucher 40K/250K

👉 Lấy mã và nhiều mã nữa ở đây: https://shope.ee/4fR69LWdPk

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 0H, 9H, 12H, 18H – Áp dụng cho tất cả người dùng
▶ Voucher 50K/350K
▶ Voucher 100K/750K
▶ Voucher 20K/100K
Khung 0H – 24H – Dọn sẵn trong ví của bạn rồi
▶ Voucher 40K/250K
▶ Voucher 80K/400K
▶ Voucher 100K/500K
▶ Voucher 30K/150K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
Khung 0H – 24H – Áp dụng cho tất cả người dùng
Ngành Hàng Đời Sống:
▶ Voucher 10K/120K
▶ Voucher 80K/400K
Ngành Hàng Thời Trang:
▶ Voucher 12K/150K
▶ Voucher 100K/500K
▶ Voucher 25K/99K
▶ Voucher 40K/300K
▶ Voucher 70K/300K (Dành riêng cho thành viên thân thiết Bạch Kim/ Vàng)
Ngành Hàng Quốc Tế:
▶ Voucher 50K/50K
Ngành Hàng Bách Hóa:
▶ Voucher 40K/250K
▶ Voucher 120K/700K
Ngành Hàng Điện Tử:
▶ Voucher 80K/400K
▶ Voucher 2.000K/10.000K
▶ Voucher 1.000K/3000K
Ngành Hàng Sắc Đẹp và Sức Khỏe:
▶ Voucher 40K/250K
▶ Voucher 100K/500K
▶ Voucher 70K/300K (Dành riêng cho thành viên thân thiết Bạch Kim/ Vàng)
👉 Lấy mã và nhiều mã nữa ở đây: https://shope.ee/4fR69LWdPk

🏍 VOUCHER FREESHIP
Áp dụng cho người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship 15K/0Đ
➡ Mã Freeship 15K/0Đ
Áp dụng cho tất cả người dùng từ 0H-2H:
➡ Mã Freeship 30K/99Đ
Bắn thẳng vào ví người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship 10K/0Đ
➡ Mã Freeship 15K/0Đ
➡ Mã Freeship 15K/0Đ
Voucher Freeship dành riêng cho ngành hàng Thời Trang, Sức Khỏe và Sắc Đẹp:
➡ Mã Freeship 20K/0Đ
➡ Mã Freeship 30K/99K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/2L3Blpfl44

🕛 KHUNG 12H 🕛

📍 BẮT KỊP XU HƯỚNG THỜI TRANG HÈ
Khung 12H, 15H, 18H, 21H – chỉ áp dụng cho ngành hàng THỜI TRANG
▶ Voucher 25K/120K

📍 CHĂM DA DƯỠNG THỂ ĐÓN HẠ SANG
Khung 12H, 15H, 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng LÀM ĐẸP & SỨC KHỎE
▶ Voucher 50K/99K

📍 VOUCHER MÙA HÈ THÌ PHẢI “PHE PHE” ĐƠN NGON
Khung 12H, 15H, 18H, 21H
▶ Voucher 0K/120K

📍 VOUCHER VE SẦU – KHÔNG LÀM BẠN SẦU Đ U
Khung 12H
▶ Voucher 40K/250K

👉 Lấy mã và nhiều mã nữa ở đây: https://shope.ee/4fR69LWdPk

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 12H, 18H – Áp dụng cho tất cả người dùng
▶ Voucher 50K/350K
▶ Voucher 100K/750K
▶ Voucher 20K/100K
Khung 0H – 24H – Dọn sẵn trong ví của bạn rồi
▶ Voucher 40K/250K
▶ Voucher 80K/400K
▶ Voucher 100K/500K
▶ Voucher 30K/150K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
Khung 0H – 24H – Áp dụng cho tất cả người dùng
Ngành Hàng Đời Sống:
▶ Voucher 10K/120K
▶ Voucher 80K/400K
Ngành Hàng Thời Trang:
▶ Voucher 12K/150K
▶ Voucher 100K/500K
▶ Voucher 25K/99K
▶ Voucher 40K/300K
▶ Voucher 70K/300K (Dành riêng cho thành viên thân thiết Bạch Kim/ Vàng)
Ngành Hàng Quốc Tế:
▶ Voucher 50K/50K
Ngành Hàng Bách Hóa:
▶ Voucher 40K/250K
▶ Voucher 120K/700K
Ngành Hàng Điện Tử:
▶ Voucher 80K/400K
▶ Voucher 2.000K/10.000K
▶ Voucher 1.000K/3000K
Ngành Hàng Sắc Đẹp và Sức Khỏe:
▶ Voucher 40K/250K
▶ Voucher 100K/500K
▶ Voucher 70K/300K (Dành riêng cho thành viên thân thiết Bạch Kim/ Vàng)
👉 Lấy mã và nhiều mã nữa ở đây: https://shope.ee/4fR69LWdPk

🏍 VOUCHER FREESHIP
Áp dụng cho người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship 15K/0Đ
➡ Mã Freeship 15K/0Đ
Bắn thẳng vào ví người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship 10K/0Đ
➡ Mã Freeship 15K/0Đ
➡ Mã Freeship 15K/0Đ
Voucher Freeship dành riêng cho ngành hàng Thời Trang, Sức Khỏe và Sắc Đẹp:
➡ Mã Freeship 20K/0Đ
➡ Mã Freeship 30K/99K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/2L3Blpfl44

🕛 KHUNG 15H 🕛

📍 BẮT KỊP XU HƯỚNG THỜI TRANG HÈ
Khung 15H, 18H, 21H – chỉ áp dụng cho ngành hàng THỜI TRANG
▶ Voucher 25K/120K

📍 CHĂM DA DƯỠNG THỂ ĐÓN HẠ SANG
Khung 15H, 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng LÀM ĐẸP & SỨC KHỎE
▶ Voucher 50K/99K

📍 VOUCHER MÙA HÈ THÌ PHẢI “PHE PHE” ĐƠN NGON
Khung 15H, 18H, 21H
▶ Voucher 0K/120K

👉 Lấy mã và nhiều mã nữa ở đây: https://shope.ee/4fR69LWdPk

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 18H – Áp dụng cho tất cả người dùng
▶ Voucher 50K/350K
▶ Voucher 100K/750K
▶ Voucher 20K/100K
Khung 0H – 24H – Dọn sẵn trong ví của bạn rồi
▶ Voucher 40K/250K
▶ Voucher 80K/400K
▶ Voucher 100K/500K
▶ Voucher 30K/150K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
Khung 0H – 24H – Áp dụng cho tất cả người dùng
Ngành Hàng Đời Sống:
▶ Voucher 10K/120K
▶ Voucher 80K/400K
Ngành Hàng Thời Trang:
▶ Voucher 12K/150K
▶ Voucher 100K/500K
▶ Voucher 25K/99K
▶ Voucher 40K/300K
▶ Voucher 70K/300K (Dành riêng cho thành viên thân thiết Bạch Kim/ Vàng)
Ngành Hàng Quốc Tế:
▶ Voucher 50K/50K
Ngành Hàng Bách Hóa:
▶ Voucher 40K/250K
▶ Voucher 120K/700K
Ngành Hàng Điện Tử:
▶ Voucher 80K/400K
▶ Voucher 2.000K/10.000K
▶ Voucher 1.000K/3000K
Ngành Hàng Sắc Đẹp và Sức Khỏe:
▶ Voucher 40K/250K
▶ Voucher 100K/500K
▶ Voucher 70K/300K (Dành riêng cho thành viên thân thiết Bạch Kim/ Vàng)
👉 Lấy mã và nhiều mã nữa ở đây: https://shope.ee/4fR69LWdPk

🏍 VOUCHER FREESHIP
Áp dụng cho người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship 15K/0Đ
➡ Mã Freeship 15K/0Đ
Bắn thẳng vào ví người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship 10K/0Đ
➡ Mã Freeship 15K/0Đ
➡ Mã Freeship 15K/0Đ
Voucher Freeship dành riêng cho ngành hàng Thời Trang, Sức Khỏe và Sắc Đẹp:
➡ Mã Freeship 20K/0Đ
➡ Mã Freeship 30K/99K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/2L3Blpfl44

🕛 KHUNG 18H 🕛

📍 BẮT KỊP XU HƯỚNG THỜI TRANG HÈ
Khung 18H, 21H – chỉ áp dụng cho ngành hàng THỜI TRANG
▶ Voucher 25K/120K

📍 CHĂM DA DƯỠNG THỂ ĐÓN HẠ SANG
Khung 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng LÀM ĐẸP & SỨC KHỎE
▶ Voucher 50K/99K

📍 VOUCHER MÙA HÈ THÌ PHẢI “PHE PHE” ĐƠN NGON
Khung 18H, 21H
▶ Voucher 0K/120K

👉 Lấy mã và nhiều mã nữa ở đây: https://shope.ee/4fR69LWdPk

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 18H – Áp dụng cho tất cả người dùng
▶ Voucher 50K/350K
▶ Voucher 100K/750K
▶ Voucher 20K/100K
Khung 0H – 24H – Dọn sẵn trong ví của bạn rồi
▶ Voucher 40K/250K
▶ Voucher 80K/400K
▶ Voucher 100K/500K
▶ Voucher 30K/150K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
Khung 0H – 24H – Áp dụng cho tất cả người dùng
Ngành Hàng Đời Sống:
▶ Voucher 10K/120K
▶ Voucher 80K/400K
Ngành Hàng Thời Trang:
▶ Voucher 12K/150K
▶ Voucher 100K/500K
▶ Voucher 25K/99K
▶ Voucher 40K/300K
▶ Voucher 70K/300K (Dành riêng cho thành viên thân thiết Bạch Kim/ Vàng)
Ngành Hàng Quốc Tế:
▶ Voucher 50K/50K
Ngành Hàng Bách Hóa:
▶ Voucher 40K/250K
▶ Voucher 120K/700K
Ngành Hàng Điện Tử:
▶ Voucher 80K/400K
▶ Voucher 2.000K/10.000K
▶ Voucher 1.000K/3000K
Ngành Hàng Sắc Đẹp và Sức Khỏe:
▶ Voucher 40K/250K
▶ Voucher 100K/500K
▶ Voucher 70K/300K (Dành riêng cho thành viên thân thiết Bạch Kim/ Vàng)
👉 Lấy mã và nhiều mã nữa ở đây: https://shope.ee/4fR69LWdPk

🏍 VOUCHER FREESHIP
Áp dụng cho người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship 15K/0Đ
➡ Mã Freeship 15K/0Đ
Bắn thẳng vào ví người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship 10K/0Đ
➡ Mã Freeship 15K/0Đ
➡ Mã Freeship 15K/0Đ
Voucher Freeship dành riêng cho ngành hàng Thời Trang, Sức Khỏe và Sắc Đẹp:
➡ Mã Freeship 20K/0Đ
➡ Mã Freeship 30K/99K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/2L3Blpfl44

🕛 KHUNG 21H 🕛

📍 BẮT KỊP XU HƯỚNG THỜI TRANG HÈ
Khung 21H – chỉ áp dụng cho ngành hàng THỜI TRANG
▶ Voucher 25K/120K

📍 CHĂM DA DƯỠNG THỂ ĐÓN HẠ SANG
Khung 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng LÀM ĐẸP & SỨC KHỎE
▶ Voucher 50K/99K

📍 VOUCHER MÙA HÈ THÌ PHẢI “PHE PHE” ĐƠN NGON
Khung 21H
▶ Voucher 0K/120K

👉 Lấy mã và nhiều mã nữa ở đây: https://shope.ee/4fR69LWdPk

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 0H – 24H – Dọn sẵn trong ví của bạn rồi
▶ Voucher 40K/250K
▶ Voucher 80K/400K
▶ Voucher 100K/500K
▶ Voucher 30K/150K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
Khung 0H – 24H – Áp dụng cho tất cả người dùng
Ngành Hàng Đời Sống:
▶ Voucher 10K/120K
▶ Voucher 80K/400K
Ngành Hàng Thời Trang:
▶ Voucher 12K/150K
▶ Voucher 100K/500K
▶ Voucher 25K/99K
▶ Voucher 40K/300K
▶ Voucher 70K/300K (Dành riêng cho thành viên thân thiết Bạch Kim/ Vàng)
Ngành Hàng Quốc Tế:
▶ Voucher 50K/50K
Ngành Hàng Bách Hóa:
▶ Voucher 40K/250K
▶ Voucher 120K/700K
Ngành Hàng Điện Tử:
▶ Voucher 80K/400K
▶ Voucher 2.000K/10.000K
▶ Voucher 1.000K/3000K
Ngành Hàng Sắc Đẹp và Sức Khỏe:
▶ Voucher 40K/250K
▶ Voucher 100K/500K
▶ Voucher 70K/300K (Dành riêng cho thành viên thân thiết Bạch Kim/ Vàng)
👉 Lấy mã và nhiều mã nữa ở đây: https://shope.ee/4fR69LWdPk

🏍 VOUCHER FREESHIP
Áp dụng cho người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship 15K/0Đ
➡ Mã Freeship 15K/0Đ
Bắn thẳng vào ví người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship 10K/0Đ
➡ Mã Freeship 15K/0Đ
➡ Mã Freeship 15K/0Đ
Voucher Freeship dành riêng cho ngành hàng Thời Trang, Sức Khỏe và Sắc Đẹp:
➡ Mã Freeship 20K/0Đ
➡ Mã Freeship 30K/99K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/2L3Blpfl44

DEAL THƯƠNG HIỆU XỊN MỊN

BeeJoo_Official:
Hộp Đựng Quần Áo Chia Ngăn giảm đến 77%
Link sản phẩm: https://shope.ee/AUOtVioS2D
Túi giặt đồ máy giặt 3 lớp cao cấp giảm đến 77%
Link sản phẩm: https://shope.ee/9zScunqM38
Túi giặt đồ máy giặt 3 lớp cao cấp 76%
Link sản phẩm: https://shope.ee/A9m376piiB


Deli Official Store:
Bút liner đi nét có thể rửa được Deli giảm đến 65%
Link sản phẩm: https://shope.ee/9epmWBrcj6
Hộp 30 bút chì lục giác Deli giảm đến 60%
Link sản phẩm: https://shope.ee/9p9CiUqzO9
Hộp 30 bút chì lục giác Deli giảm đến 60%
Link sản phẩm: https://shope.ee/9KCw7ZstP4


Elmich Việt Nam Chính Hãng:
Phích giữ nhiệt ELMICH Inox 304 500ml EL0739 ( Nhiều màu ) giảm đến 73%
Link sản phẩm: https://shope.ee/9UWMJssG47
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt EL-7284 giảm đến 69%
Link sản phẩm: https://shope.ee/6KZKY44JUW
Bình giữ nhiệt Elmich inox 304 550ml EL2967 giảm đến 65%
Link sản phẩm: https://shope.ee/6UskkN3g9Z
Bình giữ nhiệt Elmich inox 304 500ml EL2972 giảm đến 653%
Link sản phẩm: https://shope.ee/5zwU9S5aAU
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt ELMICH inox 304 500ml EL0631 giảm đến 64%
Link sản phẩm: https://shope.ee/6AFuLl4wpX
Chảo chống dính đáy từ Elmich 4703OL size 20cm giảm đến 62%
Link sản phẩm: https://shope.ee/5fJdkq6qqS
Phích giữ nhiệt ELMICH Inox 500ml EL7228 giảm đến 61%
Link sản phẩm: https://shope.ee/5pd3x96DVV
Cốc giữ nhiệt Elmich inox 304 580ml EL3666 ( Nhiều màu ) giảm đến 60%
Link sản phẩm: https://shope.ee/5KgnME87WQ


Sunhouse:
Nồi Áp Suất INOX NGUYÊN KHỐI đáy từ 6 Lít SUNHOUSE SHG9906M1 giảm đến 79%
Link sản phẩm: https://shope.ee/5V0DYX7UBT
Unilever:
Combo 3 Hộp Viên Rửa Chén SUNLIGHT 5 in 1 Cho Máy Rửa Chén Bát (28V/hộp) giảm đến 30%
Link sản phẩm: https://shope.ee/7f4i8VzEmu
Combo 3 Túi Viên Giặt Tiện Lợi OMO Công Nghệ Anh Quốc (17 Viên/Túi) giảm đến 25%
Link sản phẩm: https://shope.ee/7pO8KoybRx
Combo 6 Túi Viên giặt OMO giảm đến 2%
Link sản phẩm: https://shope.ee/7UlHwCzs7v
Smoothie Tẩy Da Chết Dove Chăm Da Sáng Mịn 298g [CHÍNH HÃNG ĐỘC QUYỀN] giảm đến 18%
Link sản phẩm: https://shope.ee/6zp1LI1m8q
Sữa Tắm Dưỡng Thể Dove Chăm Da Mềm Mịn giảm đến 23%
Link sản phẩm: https://shope.ee/7A8RXb18nt
Combo 2 Nước Rửa Tay Lifebuoy Giúp Sạch Khuẩn Và Bạc Bảo Vệ, Bảo Vệ Khỏi 99.9% Vi Khuẩn Gây Bệnh 400G/450G giảm đến 17%
Link sản phẩm: https://shope.ee/6fCAwg32oo
Sữa Tắm Lifebuoy Sạch Khuẩn Bảo Vệ Khỏi 99.9% Vi Khuẩn Chứa Ion Bạc+ Hỗ Trợ Cùng Đề Kháng Da Tự Nhiên 800G giảm đến 27%
Link sản phẩm: https://shope.ee/6pVb8z2PTr
Sữa tắm LIFEBUOY 800g với Ion bạc cùng đề kháng da giảm đến 21%
Link sản phẩm: https://shope.ee/3fYZNAESuG
Bàn Chải Điện P/S S100 PRO – Công Nghệ Sóng Âm, Chải Sạch Mảng Bám Tới 10X – Đen Nhám/ Tím thời thượng giảm đến 38%
Link sản phẩm: https://shope.ee/3przZTDpZJ
Xịt nước hoa nam toàn thân AXE (135ml) giảm đến 16%
Link sản phẩm: https://shope.ee/3KviyYFjaE
Combo Kem Dưỡng Da POND’S White Beauty Trắng Mịn Không Tỳ Vết Ngày Và Đêm (50g x 2) giảm đến 17%
Link sản phẩm: https://shope.ee/3VF9ArF6FH
Combo serum dưỡng sáng mờ thâm và kem dưỡng ẩm ngày đêm Pond’s Bright Beauty 30g & (50g x 2) giảm đến 32%
Link sản phẩm: https://shope.ee/30IsZwH0GC
Serum Pond’s dưỡng sáng mờ thâm 3D Glow 30g giảm đến 23%
Link sản phẩm: https://shope.ee/3AcImFGMvF
Serum tinh chất chống lão hóa giảm nếp nhăn POND’S Age Miracle Hya-Collagen Fillter Retinol-C 30ml giảm đến 33%
Link sản phẩm: https://shope.ee/2fg2BKIGwA
Bộ Sản Phẩm Kem Dưỡng Da POND’S Age Miracle Chống Lão Hoá Ngày Và Đêm 50g x 2 giảm đến 38%
Link sản phẩm: https://shope.ee/2pzSNdHdbD
Combo 3 Sữa tắm nước hoa thơm Lux Botanicals giảm đến 32%
Link sản phẩm: https://shope.ee/503wxc9OCe


Vua nệm:
Gối nằm Doona promo 45×65 cm nhẹ nhàng êm ái bảo hành bởi Vua Nệm 920 giảm đến 7219%
Link sản phẩm: https://shope.ee/5ANN9v8krh
Nệm lò xo Amando Verona túi độc lập, nâng đỡ cơ thể, cuộn hút chân không tiện lợi giảm đến 6392%
Link sản phẩm: https://shope.ee/4fR6Z0Aesc

VOUCHER TỪ SELLER

Giảm 10% tối đa 30K cho đơn từ 99k

Giảm 11% tối đa 100K cho đơn từ 0Đ
ELHA

Fashion

FMCG

Lifestyle

BÀI VIẾT LIÊN QUAN