Shopee sale giữa tháng 15.2: Voucher theo khung giờ

🕛 15.02 SALE GIỮA THÁNG 🕛

YÊU – Bắt đầu từ đấy
DEAL – Bắt đầu từ đây

KHUNG 0H

📍 VOUCHER 152.000Đ HƠI MỜ MÀ LÀ “MỜ Ê MÊ”
Khung 0H, 0H30, 9H, 12H
▶ Giảm 30% tối đa 152K cho đơn từ 152K (Áp dụng tất cả người dùng)

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 0H ĐẾN 2H
Khung 0H – 2H
▶ Giảm 13% tối đa 25K cho đơn từ 99K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 13% tối đa 25K cho đơn từ 99K (Áp dụng một số người dùng nhất định)
▶ Giảm 13% tối đa 40K cho đơn từ 199K (Áp dụng tất cả người dùng)

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 6H ĐẾN 11H
Khung 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, 11H
▶ Giảm 13% tối đa 35K cho đơn từ 150K (Áp dụng tất cả người dùng)

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 12H ĐẾN 21H
Khung 12H, 15H, 18H, 21H
▶ Giảm 13% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 13% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng một số người dùng nhất định)
▶ Giảm 13% tối đa 35K cho đơn từ 150K (Áp dụng tất cả người dùng)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/2pwsmMjbGL

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 0H, 9H, 12H, 18H
▶ Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 350K
▶ Giảm 100% tối đa 8K cho đơn từ 99K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
▶ FMCG: Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 250K
▶ ELHA: Giảm 5% tối đa 80K cho đơn từ 400K
▶ HÀNG QUỐC TẾ: Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 150K
▶ LIFESTYLE: Giảm 100% tối đa 10K cho đơn từ 120K
▶ FASHION: Giảm 100% tối đa 12K cho đơn từ 150K
👉 Kiểm tra ngay tại kho voucher: https://shope.ee/8euhJBUhXu

🎉VOUCHER ĐẾN TỪ 1 SỐ NHÀ BÁN:
Áp dụng cho tất cả người dùng
▶ Giảm 4% tối đa 50K cho đơn từ 70K
▶ Giảm 5% tối đa 99K cho đơn từ 250K
▶ Giảm 4% tối đa 99K cho đơn từ 500K
▶ Giảm 5% tối đa 150K cho đơn từ 750K

🎉VOUCHER SHOPEE PAY:
▶ Giảm tối đa 8K cho đơn từ 99K
▶ Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 400K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6zmTKBiA3I

🏍 VOUCHER FREESHIP
Áp dụng cho tất cả người dùng:
➡ Giảm 50% tối đa 30K cho đơn 99K

Áp dụng cho một số người dùng nhất định:
➡ Giảm 50% tối đa 10K cho đơn 0Đ
➡ Giảm 50% tối đa 15K cho đơn 0Đ
➡ Giảm 100% tối đa 10K cho đơn 0Đ
➡ Giảm 100% tối đa 15K cho đơn 0Đ
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6zmTKBiA3I

KHUNG 12H

📍 VOUCHER 152.000Đ HƠI MỜ MÀ LÀ “MỜ Ê MÊ”
Khung 12H
▶ Giảm 30% tối đa 152K cho đơn từ 152K (Áp dụng tất cả người dùng)

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 12H ĐẾN 21H
Khung 12H, 15H, 18H, 21H
▶ Giảm 13% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 13% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng một số người dùng nhất định)
▶ Giảm 13% tối đa 35K cho đơn từ 150K (Áp dụng tất cả người dùng)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/2pwsmMjbGL

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 12H, 18H
▶ Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 350K
▶ Giảm 100% tối đa 8K cho đơn từ 99K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
▶ FMCG: Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 250K
▶ ELHA: Giảm 5% tối đa 80K cho đơn từ 400K
▶ HÀNG QUỐC TẾ: Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 150K
▶ LIFESTYLE: Giảm 100% tối đa 10K cho đơn từ 120K
▶ FASHION: Giảm 100% tối đa 12K cho đơn từ 150K
👉 Kiểm tra ngay tại kho voucher: https://shope.ee/8euhJBUhXu

🎉VOUCHER ĐẾN TỪ 1 SỐ NHÀ BÁN:
Áp dụng cho tất cả người dùng
▶ Giảm 4% tối đa 50K cho đơn từ 70K
▶ Giảm 5% tối đa 99K cho đơn từ 250K
▶ Giảm 4% tối đa 99K cho đơn từ 500K
▶ Giảm 5% tối đa 150K cho đơn từ 750K

🎉VOUCHER SHOPEE PAY:
▶ Giảm tối đa 8K cho đơn từ 99K
▶ Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 400K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6zmTKBiA3I

🏍 VOUCHER FREESHIP
Áp dụng cho tất cả người dùng:
➡ Giảm 50% tối đa 30K cho đơn 99K

Áp dụng cho một số người dùng nhất định:
➡ Giảm 50% tối đa 10K cho đơn 0Đ
➡ Giảm 50% tối đa 15K cho đơn 0Đ
➡ Giảm 100% tối đa 10K cho đơn 0Đ
➡ Giảm 100% tối đa 15K cho đơn 0Đ
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6zmTKBiA3I

KHUNG 15H

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 15H ĐẾN 21H
Khung 15H, 18H, 21H
▶ Giảm 13% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 13% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng một số người dùng nhất định)
▶ Giảm 13% tối đa 35K cho đơn từ 150K (Áp dụng tất cả người dùng)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/2pwsmMjbGL

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 18H
▶ Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 350K
▶ Giảm 100% tối đa 8K cho đơn từ 99K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
▶ FMCG: Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 250K
▶ ELHA: Giảm 5% tối đa 80K cho đơn từ 400K
▶ HÀNG QUỐC TẾ: Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 150K
▶ LIFESTYLE: Giảm 100% tối đa 10K cho đơn từ 120K
▶ FASHION: Giảm 100% tối đa 12K cho đơn từ 150K
👉 Kiểm tra ngay tại kho voucher: https://shope.ee/8euhJBUhXu

🎉VOUCHER ĐẾN TỪ 1 SỐ NHÀ BÁN:
Áp dụng cho tất cả người dùng
▶ Giảm 4% tối đa 50K cho đơn từ 70K
▶ Giảm 5% tối đa 99K cho đơn từ 250K
▶ Giảm 4% tối đa 99K cho đơn từ 500K
▶ Giảm 5% tối đa 150K cho đơn từ 750K

🎉VOUCHER SHOPEE PAY:
▶ Giảm tối đa 8K cho đơn từ 99K
▶ Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 400K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6zmTKBiA3I

🏍 VOUCHER FREESHIP
Áp dụng cho tất cả người dùng:
➡ Giảm 50% tối đa 30K cho đơn 99K
Áp dụng cho một số người dùng nhất định:
➡ Giảm 50% tối đa 10K cho đơn 0Đ
➡ Giảm 50% tối đa 15K cho đơn 0Đ
➡ Giảm 100% tối đa 10K cho đơn 0Đ
➡ Giảm 100% tối đa 15K cho đơn 0Đ
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6zmTKBiA3I

KHUNG 18H

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 15H ĐẾN 21H
Khung 18H, 21H
▶ Giảm 13% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 13% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng một số người dùng nhất định)
▶ Giảm 13% tối đa 35K cho đơn từ 150K (Áp dụng tất cả người dùng)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/2pwsmMjbGL

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 18H
▶ Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 350K
▶ Giảm 100% tối đa 8K cho đơn từ 99K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
▶ FMCG: Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 250K
▶ ELHA: Giảm 5% tối đa 80K cho đơn từ 400K
▶ HÀNG QUỐC TẾ: Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 150K
▶ LIFESTYLE: Giảm 100% tối đa 10K cho đơn từ 120K
▶ FASHION: Giảm 100% tối đa 12K cho đơn từ 150K
👉 Kiểm tra ngay tại kho voucher: https://shope.ee/8euhJBUhXu

🎉VOUCHER ĐẾN TỪ 1 SỐ NHÀ BÁN:
Áp dụng cho tất cả người dùng
▶ Giảm 4% tối đa 50K cho đơn từ 70K
▶ Giảm 5% tối đa 99K cho đơn từ 250K
▶ Giảm 4% tối đa 99K cho đơn từ 500K
▶ Giảm 5% tối đa 150K cho đơn từ 750K

🎉VOUCHER SHOPEE PAY:
▶ Giảm tối đa 8K cho đơn từ 99K
▶ Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 400K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6zmTKBiA3I

🏍 VOUCHER FREESHIP
Áp dụng cho tất cả người dùng:
➡ Giảm 50% tối đa 30K cho đơn 99K
Áp dụng cho một số người dùng nhất định:
➡ Giảm 50% tối đa 10K cho đơn 0Đ
➡ Giảm 50% tối đa 15K cho đơn 0Đ
➡ Giảm 100% tối đa 10K cho đơn 0Đ
➡ Giảm 100% tối đa 15K cho đơn 0Đ
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6zmTKBiA3I

KHUNG 21H

📍 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TỪ 15H ĐẾN 21H
Khung 21H
▶ Giảm 13% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ Giảm 13% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng một số người dùng nhất định)
▶ Giảm 13% tối đa 35K cho đơn từ 150K (Áp dụng tất cả người dùng)

👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/2pwsmMjbGL

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
▶ FMCG: Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 250K
▶ ELHA: Giảm 5% tối đa 80K cho đơn từ 400K
▶ HÀNG QUỐC TẾ: Giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 150K
▶ LIFESTYLE: Giảm 100% tối đa 10K cho đơn từ 120K
▶ FASHION: Giảm 100% tối đa 12K cho đơn từ 150K
👉 Kiểm tra ngay tại kho voucher: https://shope.ee/8euhJBUhXu

🎉VOUCHER ĐẾN TỪ 1 SỐ NHÀ BÁN:
Áp dụng cho tất cả người dùng
▶ Giảm 4% tối đa 50K cho đơn từ 70K
▶ Giảm 5% tối đa 99K cho đơn từ 250K
▶ Giảm 4% tối đa 99K cho đơn từ 500K
▶ Giảm 5% tối đa 150K cho đơn từ 750K

🎉VOUCHER SHOPEE PAY:
▶ Giảm tối đa 8K cho đơn từ 99K
▶ Giảm 5% tối đa 40K cho đơn từ 400K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6zmTKBiA3I

🏍 VOUCHER FREESHIP
Áp dụng cho tất cả người dùng:
➡ Giảm 50% tối đa 30K cho đơn 99K
Áp dụng cho một số người dùng nhất định:
➡ Giảm 50% tối đa 10K cho đơn 0Đ
➡ Giảm 50% tối đa 15K cho đơn 0Đ
➡ Giảm 100% tối đa 10K cho đơn 0Đ
➡ Giảm 100% tối đa 15K cho đơn 0Đ
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/6zmTKBiA3I

BÀI VIẾT LIÊN QUAN