Shopee Sale Giữa Tháng 15.6 – Deal Độc Quyền Dưới 150K – Giảm Thêm 15%

Voucher theo khung giờ

KHUNG 0H 

VOUCHER CHẤN ĐỘNG SĂN NGAY KẺO HẾT

Khung 0H, 12H, 18H – Áp dụng toàn sàn

 • 0H: Voucher giảm 50% tối đa 560K cho đơn từ 560K (Áp dụng tất cả người dùng) 
 • 12H: Voucher giảm 50% tối đa 156K cho đơn từ 156K (Áp dụng tất cả người dùng) 
 • 18H: Voucher giảm 50% tối đa 156K cho đơn từ 156K (Áp dụng tất cả người dùng) 

SĂN DEAL THỜI TRANG BẮT VOUCHER 66.000Đ (MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG)

Khung 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng THỜI TRANG

 • 0H: Voucher giảm 20% tối đa 66K cho đơn từ 99K (Áp dụng tất cả người dùng) 
 • 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Voucher giảm 20% tối đa 66K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

SĂN DEAL MỸ PHẨM BẮT VOUCHER 66.000Đ (MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG)

Khung 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng MỸ PHẨM

 • 0H: Voucher giảm 20% tối đa 66K cho đơn từ 99K (Áp dụng tất cả người dùng) 
 • 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Voucher giảm 20% tối đa 66K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

VOUCHER CỰC ĐẠI, SĂN SALE ĐÃ ĐỜI (MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG)

Khung 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H – Áp dụng toàn sàn

 • 0H: Voucher giảm 20% tối đa 30K cho đơn từ 99K (Áp dụng tất cả người dùng) 
 • 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Voucher giảm 20% tối đa 30K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

VOUCHER SHOPEE MALL

Khung 0H, 12H – Áp dụng vào ngày 15.6, chỉ áp dụng cho nhà bán hàng Shopee Mall

 • 0H: Voucher giảm 20% tối đa 70K cho đơn từ 299K (Áp dụng cho tất cả người dùng)
 • 12H: Voucher giảm 20% tối đa 70K cho đơn từ 299K (Áp dụng cho một số người dùng nhất định)
 • Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/40BotApj0i

Voucher áp dụng cho 15 nhãn hàng sau: 3CE, Lixibox, Biti’s, maxkleen_officialstore, Eucerin, innisfree, Rohto, dalba_korea.vn, Hada labo, Tecno, enchanteur_vietnam, johnson_johnson_official, Melano CC, Elmich, romano_vietnam

 • Voucher giảm 50% tối đa 50K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho một số người dùng nhất định)
 • Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/AK60m28zsQ

VOUCHER TOÀN SÀN:

Khung 0H, 0H30, 1H, 1H30, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H

 • Voucher giảm 20% tối đa 606K cho đơn từ 2.000K 
 • Khung 0H, 0H30, 1H, 1H30, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H
 • Voucher giảm 15% tối đa 166K cho đơn từ 1.000K 
 • Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/1LBC4djVxp 

Khung 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H – Đã gửi thẳng vào ví bạn rồi

 • Voucher giảm 7% tối đa 50K cho đơn từ 350K 
 • Voucher giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 750K 
 • Voucher giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K 
 • Voucher giảm 7% tối đa 20K cho đơn từ 100K 
 • Voucher giảm 8% tối đa 30K cho đơn từ 150K 
 • Kiểm tra ngay “Ví” voucher: https://shope.ee/30JQ3ih63e

VOUCHER NGÀNH HÀNG:

Khung 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H 

 • Ngành Hàng Bách Hóa: Voucher giảm 7% tối đa 40K cho đơn từ 250K 
 • Ngành Hàng Điện Tử: Voucher giảm 6% tối đa 80K cho đơn từ 400K 
 • Ngành Hàng Đời Sống:
  • Voucher giảm 6% tối đa 10K cho đơn từ 120K 
  • Voucher giảm 8% tối đa 80K cho đơn từ 400K 
 • Ngành Hàng Quốc Tế: Voucher giảm 6% tối đa 50K cho đơn từ 150K 

Đặc biệt cho ngành THỜI TRANG & SỨC KHỎE – LÀM ĐẸP gửi thằng vào “Ví” voucher

Ngành Hàng Thời Trang:

 • Voucher giảm 10% tối đa 25K cho đơn từ 99K 
 • Voucher giảm 12% tối đa 40K cho đơn từ 300K 
 • Voucher giảm 12% tối đa 100K cho đơn từ 500K 

Ngành Hàng Sức Khỏe và Làm Đẹp:

 • Voucher giảm 10% tối đa 40K cho đơn từ 300K 
 • Voucher giảm 12% tối đa 100K cho đơn từ 500K 
 • Voucher giảm 12% tối đa 150K cho đơn từ 750K 
 • Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/1LBC4djVxp 

VOUCHER FREESHIP

Áp dụng cho người dùng nhất định:

 • Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ 0Đ
 • Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ 99K
 • Mã Freeship giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ

Gửi thẳng vào ví người dùng nhất định:

 • Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ (Cho đơn hàng Tiết Kiệm và Hỏa Tốc)
 • Mã Freeship giảm 10K cho đơn từ 0Đ (Cho đơn hàng Tiết Kiệm và Hỏa Tốc)

Áp dụng cho ngành hàng Thời Trang từ 15.6 – 18.6:

 • Mã Freeship giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ (Cho tất cả người dùng)

Áp dụng cho ngành hàng Sức Khỏe và Làm Đẹp từ 15.6 – 18.6:

 • Mã Freeship giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ (Cho tất cả người dùng)

Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/1LBC4djVxp 

KHUNG 12H 

VOUCHER CHẤN ĐỘNG SĂN NGAY KẺO HẾT

Khung 12H, 18H – Áp dụng toàn sàn

 • 12H: Voucher giảm 50% tối đa 156K cho đơn từ 156K (Áp dụng tất cả người dùng) 
 • 18H: Voucher giảm 50% tối đa 156K cho đơn từ 156K (Áp dụng tất cả người dùng) 

SĂN DEAL THỜI TRANG BẮT VOUCHER 66.000Đ (MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG)

Khung 12H, 15H, 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng THỜI TRANG

 • 12H, 15H, 18H, 21H: Voucher giảm 20% tối đa 66K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

SĂN DEAL MỸ PHẨM BẮT VOUCHER 66.000Đ (MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG)

Khung 12H, 15H, 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng MỸ PHẨM

 • 12H, 15H, 18H, 21H: Voucher giảm 20% tối đa 66K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

VOUCHER CỰC ĐẠI, SĂN SALE ĐÃ ĐỜI (MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG)

Khung 12H, 15H, 18H, 21H – Áp dụng toàn sàn

 • 12H, 15H, 18H, 21H: Voucher giảm 20% tối đa 30K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

VOUCHER SHOPEE MALL

Khung 12H – Áp dụng vào ngày 15.6, chỉ áp dụng cho nhà bán hàng Shopee Mall

 • 12H: Voucher giảm 20% tối đa 70K cho đơn từ 299K (Áp dụng cho một số người dùng nhất định)
 • Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/40BotApj0i

Voucher áp dụng cho 15 nhãn hàng sau: 3CE, Lixibox, Biti’s, maxkleen_officialstore, Eucerin, innisfree, Rohto, dalba_korea.vn, Hada labo, Tecno, enchanteur_vietnam, johnson_johnson_official, Melano CC, Elmich, romano_vietnam

 • Voucher giảm 50% tối đa 50K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho một số người dùng nhất định)
 • Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/AK60m28zsQ

VOUCHER TOÀN SÀN:

Khung 12H, 15H, 18H, 21H

 • Voucher giảm 20% tối đa 606K cho đơn từ 2.000K 

Khung 12H, 15H, 18H, 21H

Khung 12H, 15H, 18H, 21H – Đã gửi thẳng vào ví bạn rồi

 • Voucher giảm 7% tối đa 50K cho đơn từ 350K 
 • Voucher giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 750K 
 • Voucher giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K 
 • Voucher giảm 7% tối đa 20K cho đơn từ 100K 
 • Voucher giảm 8% tối đa 30K cho đơn từ 150K 
 • Kiểm tra ngay “Ví” voucher: https://shope.ee/30JQ3ih63e

VOUCHER NGÀNH HÀNG:

Khung 12H, 15H, 18H, 21H 

 • Ngành Hàng Bách Hóa: Voucher giảm 7% tối đa 40K cho đơn từ 250K 
 • Ngành Hàng Điện Tử: Voucher giảm 6% tối đa 80K cho đơn từ 400K 
 • Ngành Hàng Đời Sống:
  • Voucher giảm 6% tối đa 10K cho đơn từ 120K 
  • Voucher giảm 8% tối đa 80K cho đơn từ 400K 
 • Ngành Hàng Quốc Tế: Voucher giảm 6% tối đa 50K cho đơn từ 150K 

Đặc biệt cho ngành THỜI TRANG & SỨC KHỎE – LÀM ĐẸP gửi thằng vào “Ví” voucher

Ngành Hàng Thời Trang:

 • Voucher giảm 10% tối đa 25K cho đơn từ 99K 
 • Voucher giảm 12% tối đa 40K cho đơn từ 300K 
 • Voucher giảm 12% tối đa 100K cho đơn từ 500K 

Ngành Hàng Sức Khỏe và Làm Đẹp:

 • Voucher giảm 10% tối đa 40K cho đơn từ 300K 
 • Voucher giảm 12% tối đa 100K cho đơn từ 500K 
 • Voucher giảm 12% tối đa 150K cho đơn từ 750K 
 • Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/1LBC4djVxp 

VOUCHER FREESHIP

Áp dụng cho người dùng nhất định:

 • Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ 0Đ
 • Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ 99K
 • Mã Freeship giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ

Gửi thẳng vào ví người dùng nhất định:

 • Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ (Cho đơn hàng Tiết Kiệm và Hỏa Tốc)
 • Mã Freeship giảm 10K cho đơn từ 0Đ (Cho đơn hàng Tiết Kiệm và Hỏa Tốc)

Áp dụng cho ngành hàng Thời Trang từ 15.6 – 18.6:

 • Mã Freeship giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ (Cho tất cả người dùng)

Áp dụng cho ngành hàng Sức Khỏe và Làm Đẹp từ 15.6 – 18.6:

 • Mã Freeship giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ (Cho tất cả người dùng)
 • Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/1LBC4djVxp 

KHUNG 15H 

VOUCHER CHẤN ĐỘNG SĂN NGAY KẺO HẾT

Khung 18H – Áp dụng toàn sàn

 • 18H: Voucher giảm 50% tối đa 156K cho đơn từ 156K (Áp dụng tất cả người dùng) 

SĂN DEAL THỜI TRANG BẮT VOUCHER 66.000Đ (MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG)

Khung 15H, 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng THỜI TRANG

 • 15H, 18H, 21H: Voucher giảm 20% tối đa 66K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

SĂN DEAL MỸ PHẨM BẮT VOUCHER 66.000Đ (MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG)

Khung 15H, 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng MỸ PHẨM

 • 15H, 18H, 21H: Voucher giảm 20% tối đa 66K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

VOUCHER CỰC ĐẠI, SĂN SALE ĐÃ ĐỜI (MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG)

Khung 15H, 18H, 21H – Áp dụng toàn sàn

 • 15H, 18H, 21H: Voucher giảm 20% tối đa 30K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)
 • Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/40BotApj0i

VOUCHER SHOPEE MALL

Voucher áp dụng cho 15 nhãn hàng sau: 3CE, Lixibox, Biti’s, maxkleen_officialstore, Eucerin, innisfree, Rohto, dalba_korea.vn, Hada labo, Tecno, enchanteur_vietnam, johnson_johnson_official, Melano CC, Elmich, romano_vietnam

 • Voucher giảm 50% tối đa 50K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho một số người dùng nhất định)
 • Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/AK60m28zsQ

VOUCHER TOÀN SÀN:

Khung 15H, 18H, 21H

 • Voucher giảm 20% tối đa 606K cho đơn từ 2.000K 

Khung 15H, 18H, 21H

Khung 15H, 18H, 21H – Đã gửi thẳng vào ví bạn rồi

 • Voucher giảm 7% tối đa 50K cho đơn từ 350K 
 • Voucher giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 750K 
 • Voucher giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K 
 • Voucher giảm 7% tối đa 20K cho đơn từ 100K 
 • Voucher giảm 8% tối đa 30K cho đơn từ 150K 
 • Kiểm tra ngay “Ví” voucher: https://shope.ee/30JQ3ih63e

VOUCHER NGÀNH HÀNG:

Khung 15H, 18H, 21H 

 • Ngành Hàng Bách Hóa: Voucher giảm 7% tối đa 40K cho đơn từ 250K 
 • Ngành Hàng Điện Tử: Voucher giảm 6% tối đa 80K cho đơn từ 400K 
 • Ngành Hàng Đời Sống:
  • Voucher giảm 6% tối đa 10K cho đơn từ 120K 
  • Voucher giảm 8% tối đa 80K cho đơn từ 400K 
 • Ngành Hàng Quốc Tế: Voucher giảm 6% tối đa 50K cho đơn từ 150K 

Đặc biệt cho ngành THỜI TRANG & SỨC KHỎE – LÀM ĐẸP gửi thằng vào “Ví” voucher

Ngành Hàng Thời Trang:

 • Voucher giảm 10% tối đa 25K cho đơn từ 99K 
 • Voucher giảm 12% tối đa 40K cho đơn từ 300K 
 • Voucher giảm 12% tối đa 100K cho đơn từ 500K 

Ngành Hàng Sức Khỏe và Làm Đẹp:

 • Voucher giảm 10% tối đa 40K cho đơn từ 300K 
 • Voucher giảm 12% tối đa 100K cho đơn từ 500K 
 • Voucher giảm 12% tối đa 150K cho đơn từ 750K 
 • Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/1LBC4djVxp 

VOUCHER FREESHIP

Áp dụng cho người dùng nhất định:

 • Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ 0Đ
 • Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ 99K
 • Mã Freeship giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ

Gửi thẳng vào ví người dùng nhất định:

 • Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ (Cho đơn hàng Tiết Kiệm và Hỏa Tốc)
 • Mã Freeship giảm 10K cho đơn từ 0Đ (Cho đơn hàng Tiết Kiệm và Hỏa Tốc)

Áp dụng cho ngành hàng Thời Trang từ 15.6 – 18.6:

 • Mã Freeship giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ (Cho tất cả người dùng)

Áp dụng cho ngành hàng Sức Khỏe và Làm Đẹp từ 15.6 – 18.6:

 • Mã Freeship giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ (Cho tất cả người dùng)
 • Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/1LBC4djVxp 

KHUNG 18H 

VOUCHER CHẤN ĐỘNG SĂN NGAY KẺO HẾT

Khung 18H – Áp dụng toàn sàn

 • 18H: Voucher giảm 50% tối đa 156K cho đơn từ 156K (Áp dụng tất cả người dùng) 

SĂN DEAL THỜI TRANG BẮT VOUCHER 66.000Đ (MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG)

Khung 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng THỜI TRANG

 • 18H, 21H: Voucher giảm 20% tối đa 66K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

SĂN DEAL MỸ PHẨM BẮT VOUCHER 66.000Đ (MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG)

Khung 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng MỸ PHẨM

 • 18H, 21H: Voucher giảm 20% tối đa 66K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

VOUCHER CỰC ĐẠI, SĂN SALE ĐÃ ĐỜI (MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG)

Khung 18H, 21H – Áp dụng toàn sàn

 • 18H, 21H: Voucher giảm 20% tối đa 30K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)
 • Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/40BotApj0i

VOUCHER SHOPEE MALL

Voucher áp dụng cho 15 nhãn hàng sau: 3CE, Lixibox, Biti’s, maxkleen_officialstore, Eucerin, innisfree, Rohto, dalba_korea.vn, Hada labo, Tecno, enchanteur_vietnam, johnson_johnson_official, Melano CC, Elmich, romano_vietnam

 • Voucher giảm 50% tối đa 50K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho một số người dùng nhất định)
 • Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/AK60m28zsQ

VOUCHER TOÀN SÀN:

Khung 18H, 21H

 • Voucher giảm 20% tối đa 606K cho đơn từ 2.000K 

Khung 18H, 21H

Khung 18H, 21H – Đã gửi thẳng vào ví bạn rồi

 • Voucher giảm 7% tối đa 50K cho đơn từ 350K 
 • Voucher giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 750K 
 • Voucher giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K 
 • Voucher giảm 7% tối đa 20K cho đơn từ 100K 
 • Voucher giảm 8% tối đa 30K cho đơn từ 150K 
 • Kiểm tra ngay “Ví” voucher: https://shope.ee/30JQ3ih63e

VOUCHER NGÀNH HÀNG:

Khung 18H, 21H 

 • Ngành Hàng Bách Hóa: Voucher giảm 7% tối đa 40K cho đơn từ 250K 
 • Ngành Hàng Điện Tử: Voucher giảm 6% tối đa 80K cho đơn từ 400K 
 • Ngành Hàng Đời Sống:
  • Voucher giảm 6% tối đa 10K cho đơn từ 120K 
  • Voucher giảm 8% tối đa 80K cho đơn từ 400K 
 • Ngành Hàng Quốc Tế: Voucher giảm 6% tối đa 50K cho đơn từ 150K 

Đặc biệt cho ngành THỜI TRANG & SỨC KHỎE – LÀM ĐẸP gửi thằng vào “Ví” voucher

Ngành Hàng Thời Trang:

 • Voucher giảm 10% tối đa 25K cho đơn từ 99K 
 • Voucher giảm 12% tối đa 40K cho đơn từ 300K 
 • Voucher giảm 12% tối đa 100K cho đơn từ 500K 

Ngành Hàng Sức Khỏe và Làm Đẹp:

 • Voucher giảm 10% tối đa 40K cho đơn từ 300K 
 • Voucher giảm 12% tối đa 100K cho đơn từ 500K 
 • Voucher giảm 12% tối đa 150K cho đơn từ 750K 
 • Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/1LBC4djVxp 

VOUCHER FREESHIP

Áp dụng cho người dùng nhất định:

 • Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ 0Đ
 • Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ 99K
 • Mã Freeship giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ

Gửi thẳng vào ví người dùng nhất định:

 • Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ (Cho đơn hàng Tiết Kiệm và Hỏa Tốc)
 • Mã Freeship giảm 10K cho đơn từ 0Đ (Cho đơn hàng Tiết Kiệm và Hỏa Tốc)

Áp dụng cho ngành hàng Thời Trang từ 15.6 – 18.6:

 • Mã Freeship giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ (Cho tất cả người dùng)

Áp dụng cho ngành hàng Sức Khỏe và Làm Đẹp từ 15.6 – 18.6:

 • Mã Freeship giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ (Cho tất cả người dùng)
 • Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/1LBC4djVxp 

KHUNG 21H

SĂN DEAL THỜI TRANG BẮT VOUCHER 66.000Đ (MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG)

Khung 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng THỜI TRANG

 • 21H: Voucher giảm 20% tối đa 66K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

SĂN DEAL MỸ PHẨM BẮT VOUCHER 66.000Đ (MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG)

Khung 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng MỸ PHẨM

 • 21H: Voucher giảm 20% tối đa 66K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định) 

VOUCHER CỰC ĐẠI, SĂN SALE ĐÃ ĐỜI (MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG)

Khung 21H – Áp dụng toàn sàn

 • 21H: Voucher giảm 20% tối đa 30K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)
 • Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/40BotApj0i

VOUCHER SHOPEE MALL

Voucher áp dụng cho 15 nhãn hàng sau: 3CE, Lixibox, Biti’s, maxkleen_officialstore, Eucerin, innisfree, Rohto, dalba_korea.vn, Hada labo, Tecno, enchanteur_vietnam, johnson_johnson_official, Melano CC, Elmich, romano_vietnam

 • Voucher giảm 50% tối đa 50K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho một số người dùng nhất định)
 • Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/AK60m28zsQ

VOUCHER TOÀN SÀN:

Khung 21H

 • Voucher giảm 20% tối đa 606K cho đơn từ 2.000K 

Khung 21H

Khung 21H – Đã gửi thẳng vào ví bạn rồi

 • Voucher giảm 7% tối đa 50K cho đơn từ 350K 
 • Voucher giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 750K 
 • Voucher giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K 
 • Voucher giảm 7% tối đa 20K cho đơn từ 100K 
 • Voucher giảm 8% tối đa 30K cho đơn từ 150K 
 • Kiểm tra ngay “Ví” voucher: https://shope.ee/30JQ3ih63e

VOUCHER NGÀNH HÀNG:

Khung 21H 

 • Ngành Hàng Bách Hóa: Voucher giảm 7% tối đa 40K cho đơn từ 250K 
 • Ngành Hàng Điện Tử: Voucher giảm 6% tối đa 80K cho đơn từ 400K 
 • Ngành Hàng Đời Sống:
  • Voucher giảm 6% tối đa 10K cho đơn từ 120K 
  • Voucher giảm 8% tối đa 80K cho đơn từ 400K 
 • Ngành Hàng Quốc Tế: Voucher giảm 6% tối đa 50K cho đơn từ 150K 

Đặc biệt cho ngành THỜI TRANG & SỨC KHỎE – LÀM ĐẸP gửi thằng vào “Ví” voucher

Ngành Hàng Thời Trang:

 • Voucher giảm 10% tối đa 25K cho đơn từ 99K 
 • Voucher giảm 12% tối đa 40K cho đơn từ 300K 
 • Voucher giảm 12% tối đa 100K cho đơn từ 500K 

Ngành Hàng Sức Khỏe và Làm Đẹp:

 • Voucher giảm 10% tối đa 40K cho đơn từ 300K 
 • Voucher giảm 12% tối đa 100K cho đơn từ 500K 
 • Voucher giảm 12% tối đa 150K cho đơn từ 750K 
 • Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/1LBC4djVxp 

VOUCHER FREESHIP

Áp dụng cho người dùng nhất định:

 • Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ 0Đ
 • Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ 99K
 • Mã Freeship giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ

Gửi thẳng vào ví người dùng nhất định:

 • Mã Freeship giảm 15K cho đơn từ 0Đ (Cho đơn hàng Tiết Kiệm và Hỏa Tốc)
 • Mã Freeship giảm 10K cho đơn từ 0Đ (Cho đơn hàng Tiết Kiệm và Hỏa Tốc)

Áp dụng cho ngành hàng Thời Trang từ 15.6 – 18.6:

 • Mã Freeship giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ (Cho tất cả người dùng)

Áp dụng cho ngành hàng Sức Khỏe và Làm Đẹp từ 15.6 – 18.6:

 • Mã Freeship giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ (Cho tất cả người dùng)
 • Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/1LBC4djVxp

Flash sale 15.6

XINH ĐẸP TOÀN DIỆN

DIỆN XINH MÙA HÈ

FLASH SALE NỬA ĐÊM, GIÁ GIẢM MỘT NỬA

MUA LÀ TẶNG – SHOPEE PREMIUM

CUỘC ĐUA GIÁ RẺ ĐẾN 50%

ĐÓN HÈ RỰC RỠ THỜI TRANG & MỸ PHẨM SALE HẾT CỠ ĐẾN 50%

SALE GIỮA THÁNG DEAL GIẢM NỬA GIÁ ĐẾN 50%

Deal pro giảm hơn 50%

Khăn Nano lau kính chống bám hơi nước khi đeo khẩu trang – Anna

Nước rửa mắt kính chuyên dụng ANNA

Móc vít chìa khóa vặn ốc ANNA sửa kính mắt 3 đầu đa năng

Combo 16 Tờ Giấy Vẽ Màu Nước Acrylic Deli Size A4 A5 A6 Định lượng 300gsm dày dặn độ loang tốt thích hợp nhiều kỹ thuật

Gọng kính râm mát nam nữ thời trang ANNA dáng vuông gọng nhựa mắt râm chống tia UV 6035

File Tài Liệu File Lá Học Sinh Deli Đa Năng A4 Kẹp Lá Tệp Đựng Tài Liệu Đựng File Siêu m 30 40 Lá Họa Tiết Cute

Màu nước acrylic dạng hũ 100ml chuyên nghiệp Deli – dùng để vẽ custom trên vải / giày / tường full bảng màu

Deal shop triển vọng

 • Nhập mã NSF61530 Giảm 100% tối đa 30K cho đơn từ 85K
 • Nhập mã NSF61520 Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 50K
 • Nhập mã NSF61525 Giảm 100% tối đa 25K cho đơn từ 66K
 • Nhập mã NSF6P215 Giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 50K
 • Nhập mã NSF6P220 Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 55K
 • Nhập mã NSF6P2FS Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 50K (Dành riêng cho sản phẩm thời trang)
 • Nhập mã NSF6P2HB Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 50K (Dành riêng cho sản phẩm sức khỏe và làm đẹp)
 • Nhập mã NSF6P1FS Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 50K (Dành riêng cho sản phẩm thời trang)
 • Nhập mã NSF6P1HB Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 50K (Dành riêng cho sản phẩm sức khỏe và làm đẹp)

Thu thập voucher tại đây: https://shope.ee/3AcqimYuRd

Voucher seller

Voucher lưu và dùng ngay

3ce.official.vn

 • Link shop: https://shope.ee/8KKvzdBEw6
 • Giảm 25% tối đa 88K cho đơn từ 350K
 • Giảm 20% tối đa 50K cho đơn từ 250K
 • Giảm 15% tối đa 30K cho đơn từ 150K

FOCALLURE.vn

Focalskin.vn

Ma:nyo Official Store

 • Link shop: https://shope.ee/8pHCaY9KvF
 • Giảm 24% tối đa 88K cho đơn từ 350K
 • Giảm 20% tối đa 50K cho đơn từ 250K
 • Giảm 15% tối đa 30K cho đơn từ 150K

P&G Việt Nam

Senka Official Store

Tsubaki Offical Store

Voucher dùng cho ngày sale 15.6

Lemonade Cosmetics

 • Link shop: https://shope.ee/9UWtNm6nZR
 • Giảm 10% tối đa 30K cho đơn từ 149K
 • Giảm 10% tối đa 20K cho đơn từ 100K
 • Giảm 10% tối đa 15K cho đơn từ 50K

Min’s Shoes Official

 • Link shop: https://shope.ee/9eqJa56AEU
 • Giảm 50K cho đơn từ 399K
 • Giảm 20K cho đơn từ 299K
 • Giảm 50K cho đơn từ 399K
 • Giảm 50K cho đơn từ 399K
 • Giảm 20K cho đơn từ 299K
 • Giảm 50K cho đơn từ 399K
 • Giảm 20K cho đơn từ 299K
 • Giảm 20K cho đơn từ 299K

Zakka_naturals

 • Link shop: https://shope.ee/9p9jmO5WtX
 • Giảm 50K cho đơn từ 500K
 • Giảm 50K cho đơn từ 500K
 • Giảm 50K cho đơn từ 500K
 • Giảm 60K cho đơn từ 800K
 • Giảm 30K cho đơn từ 0Đ
 • Giảm 20K cho đơn từ 0Đ

Compliment_Store

Top thương hiệu thời trang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN