Siêu Sale Shopee 8.3 – Săn Voucher Độc Quyền

🌷 VOUCHER ĐỘC QUYỀN KOL TẶNG PHÁI ĐẸP:

Áp dụng cho tất cả người dùng:

  • 0H: Nhập mã TANGNANG83K0H: Giảm 20% tối đa 83K cho đơn từ 100K
  • 12H: Nhập mã 12HTANGNANG83K: Giảm 20% tối đa 83K cho đơn từ 100K
  • 18H: Nhập mã TANG83KMUNG83: Giảm 20% tối đa 83K cho đơn từ 100K

Áp dụng cho một số người dùng nhất định:

  • 0H: Nhập mã MUNGNGAYCUANANG1: Giảm 20% tối đa 18K cho đơn từ 100K
  • 12H: Nhập mã MUNGNGAYCUANANG2: Giảm 20% tối đa 18K cho đơn từ 100K

👉 Lấy TẤT CẢ mã ở đây: https://shope.ee/AwgqcHN3I

BÀI VIẾT LIÊN QUAN