Voucher Mở Sớm Shopee 25.3 – Lương Về Sale To

🔔 25.3 – Lương Về Sale To 🔔
(Hoàn xu Xtra đến 200.000 Xu -Voucher Thời Trang & Làm Đẹp đến 100.000Đ – Freeship Xtra đến 70.000Đ)

VOUCHER TRI N THỨ SÁU VUI VẺ
Thời Gian: 0H – 24H Ngày 24 tháng 3 năm 2023
🔔 Voucher giảm 100% tối đa 99K cho đơn từ 99K

VOUCHER SĂN SỚM
Thời Gian: 0H – 24H Ngày 24 tháng 3 năm 2023
🔔 Voucher giảm 100% tối đa 15K cho đơn từ 99K

ĐÚNG 21 GIỜ 21 PHÚT TUNG VOUCHER 210K
Thời Gian: 21H21 – 22H22 Ngày 24 tháng 3 năm 2023
🔔 Voucher giảm 100% tối đa 210K cho đơn từ 210K

ĐÚNG 22 GIỜ 22 PHÚT TUNG VOUCHER 220K
Thời Gian: 22H22 – 23H23 Ngày 24 tháng 3 năm 2023
🔔 Voucher giảm 100% tối đa 220K cho đơn từ 220K

ĐÚNG 23 GIỜ 23 PHÚT TUNG VOUCHER 230K
Thời Gian: 23H23 – 24H Ngày 24 tháng 3 năm 2023
🔔 Voucher giảm 100% tối đa 230K cho đơn từ 230K

BẬT MÍ SỚM VOUCHER NGÀY SALE 25.03
Thời Gian: 0H – 24H Từ ngày 22 – 24 tháng 3 năm 2023
Áp dụng cho tất cả người dùng
💙 Hoàn xu 8% tối đa 70K cho đơn từ 500K
💙 Hoàn xu 15% tối đa 15K cho đơn từ 99K
Áp dụng cho các sản phẩm Shopee Mall
💙 Hoàn xu 8% tối đa 50K cho đơn từ 250K

Nhanh tay lấy mã giảm và đúng 0h ngày 25 tháng 3 chốt đơn bạn yêu của Pe nhé ^^
👉 Link ở ngay đây: https://shope.ee/3fWy7UZxD6

BÀI VIẾT LIÊN QUAN