Voucher Theo Khung Giờ – Shopee 15.5 Sale Giữa Tháng

🌴 NGÀY 15 SALE GIỮA THÁNG 🌴
Freeship hàng Thời Trang & Làm Đẹp – Deal độc quyền dưới 150.000Đ & Giảm thêm 15%

🕛 KHUNG 0H 🕛

📍 VOUCHER “SƠ HỞ” GIẢM ĐẾN 155K KHÔNG DÙNG LÀ HẾT NGAY
Khung 0H, 12H, 18H
▶ 0H, 12H, 18H: Giảm 50% tối đa 155K cho đơn từ 155K (Áp dụng tất cả người dùng)

📍 VOUCHER THỜI TRANG, TỰ TIN MẶC ĐẸP MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG
Khung 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng THỜI TRANG
▶ 0H, 18H: Giảm 15% tối đa 70K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)
▶ 12H: Giảm 15% tối đa 70K cho đơn từ 99K (Áp dụng tất cả người dùng)

▶ 0H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)

📍 VOUCHER LÀM ĐẸP, YÊU CHIỀU BẢN THÂN MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG
Khung 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng LÀM ĐẸP & SỨC KHỎE
▶ 0H: Giảm 20% tối đa 50K cho đơn từ 99K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Giảm 20% tối đa 50K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)

📍 VOUCHER “VÔ CỰC” KHÔNG PHẢI “GIÀNH GIỰT” THA HỒ CHỐT ĐƠN
Khung 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H – Voucher không đáy – thách bạn dùng hết
▶ 0H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 120K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 120K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)

📍 VOUCHER “BÉ BỰ” DÀNH CHO ĐƠN HÀNG TO TO
Khung 0H – 24H
🌺 Voucher ưu đãi từ 14 Nhãn Hàng uy tín: Lixibox, innisfree, maxkleen_officialstore, 3CE, Biti’s, Eucerin, Rohto, Hada labo, Decathlon, Canifa, romano_vietnam, enchanteur_vietnam, ONOFF, Melano CC
▶ Voucher giảm 50% tối đa 50K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)
🌺 Voucher áp dụng cho toàn sàn
▶ 0H: Voucher giảm 20% tối đa 55K cho đơn từ 199K (Áp dụng tất cả người dùng)
▶ 12H: Voucher giảm 20% tối đa 55K cho đơn từ 199K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)
🌺 Voucher hàng hiệu xả kho áp dụng cho sản phẩm gắn tag Shopee Outlet
▶ 0H: Voucher giảm 100% tối đa 50K cho đơn từ 500K (Áp dụng tất cả người dùng)
👉 Sản phẩm áp dụng: https://shope.ee/6zojTIxb2D
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher:
https://shope.ee/A9lf7FDeKb

📍 SIÊU SALE QUỐC TẾ
Khung 0H – 24H, Voucher được gửi thẳng vào ví người dùng rồi nè
🌺 Áp dụng cho một số người dùng nhất định
▶ Giảm 10% tối đa 50K cho đơn từ 200K
▶ Giảm 10% tối đa 30K cho đơn từ 150K
▶ Giảm 10% tối đa 15K cho đơn từ 99K
Collection: https://shope.ee/7A89fbwxhE

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 0H, 9H, 12H, 18H, áp dụng cho tất cả người dùng
▶ Giảm 7% tối đa 50K cho đơn từ 350K
▶ Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 750K
▶ Giảm 7% tối đa 20K cho đơn từ 100K
▶ Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K
▶ Giảm 8% tối đa 30K cho đơn từ 150K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
Khung 0H – 24H Ngày 15.5, áp dụng cho tất cả người dùng
Ngành Hàng Bách Hóa:
▶ Giảm 6% tối đa 40K cho đơn từ 250K
Ngành Hàng Điện Tử:
▶ Giảm 6% tối đa 80K cho đơn từ 400K
Ngành Hàng Đời Sống:
▶ Giảm 6% tối đa 10K cho đơn từ 120K
Ngành Hàng Thời Trang:
▶ Giảm 6% tối đa 12K cho đơn từ 150K
Ngành Hàng Quốc Tế:
▶ Giảm 6% tối đa 50K cho đơn từ 150K

🎉VOUCHER THỜI TRANG, SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP
Bắt đầu từ 0H – 24H Ngày 15.5, áp dụng cho tất cả người dùng
Ngành Hàng Thời Trang:
▶ Giảm 10% tối đa 25K cho đơn từ 99K
▶ Giảm 12% tối đa 40K cho đơn từ 300K
▶ Giảm 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K
Ngành Hàng Sức Khỏe và Sắc Đẹp:
▶ Giảm 8% tối đa 40K cho đơn từ 300K
▶ Giảm 10% tối đa 100K cho đơn từ 500K
▶ Giảm 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/ez7vjtyK

🏍 VOUCHER FREESHIP
Áp dụng cho người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 100% tối đa 10K cho đơn từ 0Đ
Áp dụng cho tất cả người dùng từ 0H-2H:
➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 30K cho đơn từ 99Đ
Bắn thẳng vào ví người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/ez7vjtyK

🕛 KHUNG 12H 🕛

📍 VOUCHER “SƠ HỞ” GIẢM ĐẾN 155K KHÔNG DÙNG LÀ HẾT NGAY
Khung 12H, 18H
▶ 12H, 18H: Giảm 50% tối đa 155K cho đơn từ 155K (Áp dụng tất cả người dùng)

📍 VOUCHER THỜI TRANG, TỰ TIN MẶC ĐẸP MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG
Khung 12H, 15H, 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng THỜI TRANG
▶ 18H: Giảm 15% tối đa 70K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)
▶ 12H: Giảm 15% tối đa 70K cho đơn từ 99K (Áp dụng tất cả người dùng)

▶ 12H, 15H, 18H, 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)

📍 VOUCHER LÀM ĐẸP, YÊU CHIỀU BẢN THÂN MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG
Khung 12H, 15H, 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng LÀM ĐẸP & SỨC KHỎE
▶ 12H, 15H, 18H, 21H: Giảm 20% tối đa 50K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)

📍 VOUCHER “VÔ CỰC” KHÔNG PHẢI “GIÀNH GIỰT” THA HỒ CHỐT ĐƠN
Khung 12H, 15H, 18H, 21H – Voucher không đáy – thách bạn dùng hết
▶ 12H, 15H, 18H, 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 120K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)

📍 VOUCHER “BÉ BỰ” DÀNH CHO ĐƠN HÀNG TO TO
Khung 0H – 24H
🌺 Voucher ưu đãi từ 14 Nhãn Hàng uy tín: Lixibox, innisfree, maxkleen_officialstore, 3CE, Biti’s, Eucerin, Rohto, Hada labo, Decathlon, Canifa, romano_vietnam, enchanteur_vietnam, ONOFF, Melano CC
▶ Voucher giảm 50% tối đa 50K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)
🌺 Voucher áp dụng cho toàn sàn
▶ 12H: Voucher giảm 20% tối đa 55K cho đơn từ 199K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)
👉 Sản phẩm áp dụng: https://shope.ee/6zojTIxb2D
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/A9lf7FDeKb

📍 SIÊU SALE QUỐC TẾ
Khung 0H – 24H, Voucher được gửi thẳng vào ví người dùng rồi nè
🌺 Áp dụng cho một số người dùng nhất định
▶ Giảm 10% tối đa 50K cho đơn từ 200K
▶ Giảm 10% tối đa 30K cho đơn từ 150K
▶ Giảm 10% tối đa 15K cho đơn từ 99K
Collection: https://shope.ee/7A89fbwxhE

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 12H, 18H, áp dụng cho tất cả người dùng
▶ Giảm 7% tối đa 50K cho đơn từ 350K
▶ Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 750K
▶ Giảm 7% tối đa 20K cho đơn từ 100K
▶ Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K
▶ Giảm 8% tối đa 30K cho đơn từ 150K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
Khung 0H – 24H Ngày 15.5, áp dụng cho tất cả người dùng
Ngành Hàng Bách Hóa:
▶ Giảm 6% tối đa 40K cho đơn từ 250K
Ngành Hàng Điện Tử:
▶ Giảm 6% tối đa 80K cho đơn từ 400K
Ngành Hàng Đời Sống:
▶ Giảm 6% tối đa 10K cho đơn từ 120K
Ngành Hàng Thời Trang:
▶ Giảm 6% tối đa 12K cho đơn từ 150K
Ngành Hàng Quốc Tế:
▶ Giảm 6% tối đa 50K cho đơn từ 150K

🎉VOUCHER THỜI TRANG, SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP
Bắt đầu từ 0H – 24H Ngày 15.5, áp dụng cho tất cả người dùng
Ngành Hàng Thời Trang:
▶ Giảm 10% tối đa 25K cho đơn từ 99K
▶ Giảm 12% tối đa 40K cho đơn từ 300K
▶ Giảm 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K
Ngành Hàng Sức Khỏe và Sắc Đẹp:
▶ Giảm 8% tối đa 40K cho đơn từ 300K
▶ Giảm 10% tối đa 100K cho đơn từ 500K
▶ Giảm 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/ez7vjtyK

🏍 VOUCHER FREESHIP
Áp dụng cho người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 100% tối đa 10K cho đơn từ 0Đ
Bắn thẳng vào ví người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/ez7vjtyK

🕛 KHUNG 15H 🕛

📍 VOUCHER “SƠ HỞ” GIẢM ĐẾN 155K KHÔNG DÙNG LÀ HẾT NGAY
Khung 18H
▶ 18H: Giảm 50% tối đa 155K cho đơn từ 155K (Áp dụng tất cả người dùng)

📍 VOUCHER THỜI TRANG, TỰ TIN MẶC ĐẸP MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG
Khung 15H, 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng THỜI TRANG
▶ 18H: Giảm 15% tối đa 70K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)
▶ 15H, 18H, 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)

📍 VOUCHER LÀM ĐẸP, YÊU CHIỀU BẢN THÂN MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG
Khung 15H, 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng LÀM ĐẸP & SỨC KHỎE
▶ 15H, 18H, 21H: Giảm 20% tối đa 50K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)

📍 VOUCHER “VÔ CỰC” KHÔNG PHẢI “GIÀNH GIỰT” THA HỒ CHỐT ĐƠN
Khung 15H, 18H, 21H – Voucher không đáy – thách bạn dùng hết
▶ 15H, 18H, 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 120K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)

📍 VOUCHER “BÉ BỰ” DÀNH CHO ĐƠN HÀNG TO TO
Khung 0H – 24H
🌺 Voucher ưu đãi từ 14 Nhãn Hàng uy tín: Lixibox, innisfree, maxkleen_officialstore, 3CE, Biti’s, Eucerin, Rohto, Hada labo, Decathlon, Canifa, romano_vietnam, enchanteur_vietnam, ONOFF, Melano CC
▶ Voucher giảm 50% tối đa 50K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/A9lf7FDeKb

📍 SIÊU SALE QUỐC TẾ
Khung 0H – 24H, Voucher được gửi thẳng vào ví người dùng rồi nè
🌺 Áp dụng cho một số người dùng nhất định
▶ Giảm 10% tối đa 50K cho đơn từ 200K
▶ Giảm 10% tối đa 30K cho đơn từ 150K
▶ Giảm 10% tối đa 15K cho đơn từ 99K
Collection: https://shope.ee/7A89fbwxhE

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 18H, áp dụng cho tất cả người dùng
▶ Giảm 7% tối đa 50K cho đơn từ 350K
▶ Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 750K
▶ Giảm 7% tối đa 20K cho đơn từ 100K
▶ Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K
▶ Giảm 8% tối đa 30K cho đơn từ 150K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
Khung 0H – 24H Ngày 15.5, áp dụng cho tất cả người dùng
Ngành Hàng Bách Hóa:
▶ Giảm 6% tối đa 40K cho đơn từ 250K
Ngành Hàng Điện Tử:
▶ Giảm 6% tối đa 80K cho đơn từ 400K
Ngành Hàng Đời Sống:
▶ Giảm 6% tối đa 10K cho đơn từ 120K
Ngành Hàng Thời Trang:
▶ Giảm 6% tối đa 12K cho đơn từ 150K
Ngành Hàng Quốc Tế:
▶ Giảm 6% tối đa 50K cho đơn từ 150K

🎉VOUCHER THỜI TRANG, SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP
Bắt đầu từ 0H – 24H Ngày 15.5, áp dụng cho tất cả người dùng
Ngành Hàng Thời Trang:
▶ Giảm 10% tối đa 25K cho đơn từ 99K
▶ Giảm 12% tối đa 40K cho đơn từ 300K
▶ Giảm 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K
Ngành Hàng Sức Khỏe và Sắc Đẹp:
▶ Giảm 8% tối đa 40K cho đơn từ 300K
▶ Giảm 10% tối đa 100K cho đơn từ 500K
▶ Giảm 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/ez7vjtyK

🏍 VOUCHER FREESHIP
Áp dụng cho người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 100% tối đa 10K cho đơn từ 0Đ
Bắn thẳng vào ví người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/ez7vjtyK

🕛 KHUNG 18H 🕛

📍 VOUCHER THỜI TRANG, TỰ TIN MẶC ĐẸP MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG
Khung 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng THỜI TRANG
▶ 18H: Giảm 15% tối đa 70K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)
▶ 18H, 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)

📍 VOUCHER LÀM ĐẸP, YÊU CHIỀU BẢN THÂN MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG
Khung 18H, 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng LÀM ĐẸP & SỨC KHỎE
▶ 18H, 21H: Giảm 20% tối đa 50K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)

📍 VOUCHER “VÔ CỰC” KHÔNG PHẢI “GIÀNH GIỰT” THA HỒ CHỐT ĐƠN
Khung 18H, 21H – Voucher không đáy – thách bạn dùng hết
▶ 18H, 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 120K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)

📍 VOUCHER “BÉ BỰ” DÀNH CHO ĐƠN HÀNG TO TO
Khung 0H – 24H
🌺 Voucher ưu đãi từ 14 Nhãn Hàng uy tín: Lixibox, innisfree, maxkleen_officialstore, 3CE, Biti’s, Eucerin, Rohto, Hada labo, Decathlon, Canifa, romano_vietnam, enchanteur_vietnam, ONOFF, Melano CC
▶ Voucher giảm 50% tối đa 50K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/A9lf7FDeKb

📍 SIÊU SALE QUỐC TẾ
Khung 0H – 24H, Voucher được gửi thẳng vào ví người dùng rồi nè
🌺 Áp dụng cho một số người dùng nhất định
▶ Giảm 10% tối đa 50K cho đơn từ 200K
▶ Giảm 10% tối đa 30K cho đơn từ 150K
▶ Giảm 10% tối đa 15K cho đơn từ 99K
Collection: https://shope.ee/7A89fbwxhE

🎉VOUCHER TOÀN SÀN:
Khung 18H, áp dụng cho tất cả người dùng
▶ Giảm 7% tối đa 50K cho đơn từ 350K
▶ Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 750K
▶ Giảm 7% tối đa 20K cho đơn từ 100K
▶ Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K
▶ Giảm 8% tối đa 30K cho đơn từ 150K

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
Khung 0H – 24H Ngày 15.5, áp dụng cho tất cả người dùng
Ngành Hàng Bách Hóa:
▶ Giảm 6% tối đa 40K cho đơn từ 250K
Ngành Hàng Điện Tử:
▶ Giảm 6% tối đa 80K cho đơn từ 400K
Ngành Hàng Đời Sống:
▶ Giảm 6% tối đa 10K cho đơn từ 120K
Ngành Hàng Thời Trang:
▶ Giảm 6% tối đa 12K cho đơn từ 150K
Ngành Hàng Quốc Tế:
▶ Giảm 6% tối đa 50K cho đơn từ 150K

🎉VOUCHER THỜI TRANG, SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP
Bắt đầu từ 0H – 24H Ngày 15.5, áp dụng cho tất cả người dùng
Ngành Hàng Thời Trang:
▶ Giảm 10% tối đa 25K cho đơn từ 99K
▶ Giảm 12% tối đa 40K cho đơn từ 300K
▶ Giảm 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K
Ngành Hàng Sức Khỏe và Sắc Đẹp:
▶ Giảm 8% tối đa 40K cho đơn từ 300K
▶ Giảm 10% tối đa 100K cho đơn từ 500K
▶ Giảm 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/ez7vjtyK

🏍 VOUCHER FREESHIP
Áp dụng cho người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 100% tối đa 10K cho đơn từ 0Đ
Bắn thẳng vào ví người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/ez7vjtyK

🕛 KHUNG 21H 🕛

📍 VOUCHER THỜI TRANG, TỰ TIN MẶC ĐẸP MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG
Khung 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng THỜI TRANG
▶ 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)

📍 VOUCHER LÀM ĐẸP, YÊU CHIỀU BẢN THÂN MỞ MỚI 6 KHUNG GIỜ VÀNG
Khung 21H – Chỉ áp dụng ngành hàng LÀM ĐẸP & SỨC KHỎE
▶ 21H: Giảm 20% tối đa 50K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)

📍 VOUCHER “VÔ CỰC” KHÔNG PHẢI “GIÀNH GIỰT” THA HỒ CHỐT ĐƠN
Khung 21H – Voucher không đáy – thách bạn dùng hết
▶ 21H: Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 120K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)

📍 VOUCHER “BÉ BỰ” DÀNH CHO ĐƠN HÀNG TO TO
Khung 0H – 24H
🌺 Voucher ưu đãi từ 14 Nhãn Hàng uy tín: Lixibox, innisfree, maxkleen_officialstore, 3CE, Biti’s, Eucerin, Rohto, Hada labo, Decathlon, Canifa, romano_vietnam, enchanteur_vietnam, ONOFF, Melano CC
▶ Voucher giảm 50% tối đa 50K cho đơn từ 99K (Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định)
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/A9lf7FDeKb

📍 SIÊU SALE QUỐC TẾ
Khung 0H – 24H, Voucher được gửi thẳng vào ví người dùng rồi nè
🌺 Áp dụng cho một số người dùng nhất định
▶ Giảm 10% tối đa 50K cho đơn từ 200K
▶ Giảm 10% tối đa 30K cho đơn từ 150K
▶ Giảm 10% tối đa 15K cho đơn từ 99K
Collection: https://shope.ee/7A89fbwxhE

🎉VOUCHER NGÀNH HÀNG:
Khung 0H – 24H Ngày 15.5, áp dụng cho tất cả người dùng
Ngành Hàng Bách Hóa:
▶ Giảm 6% tối đa 40K cho đơn từ 250K
Ngành Hàng Điện Tử:
▶ Giảm 6% tối đa 80K cho đơn từ 400K
Ngành Hàng Đời Sống:
▶ Giảm 6% tối đa 10K cho đơn từ 120K
Ngành Hàng Thời Trang:
▶ Giảm 6% tối đa 12K cho đơn từ 150K
Ngành Hàng Quốc Tế:
▶ Giảm 6% tối đa 50K cho đơn từ 150K

🎉VOUCHER THỜI TRANG, SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP
Bắt đầu từ 0H – 24H Ngày 15.5, áp dụng cho tất cả người dùng
Ngành Hàng Thời Trang:
▶ Giảm 10% tối đa 25K cho đơn từ 99K
▶ Giảm 12% tối đa 40K cho đơn từ 300K
▶ Giảm 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K
Ngành Hàng Sức Khỏe và Sắc Đẹp:
▶ Giảm 8% tối đa 40K cho đơn từ 300K
▶ Giảm 10% tối đa 100K cho đơn từ 500K
▶ Giảm 10% tối đa 70K cho đơn từ 300K
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/ez7vjtyK

🏍 VOUCHER FREESHIP
Áp dụng cho người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 100% tối đa 10K cho đơn từ 0Đ
Bắn thẳng vào ví người dùng nhất định:
➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 10K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm 50% tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
➡ Mã Freeship giảm tối đa 15K cho đơn từ 0Đ
👉 Nhanh tay lưu ngay voucher: https://shope.ee/ez7vjtyK

BÀI VIẾT LIÊN QUAN